Terratzo i quars

Tant el terratzo com el quars són fruit d'una combinació de materials formada per material de rebuig de pedra natural que s'aglomera per formar rajoles. El resultat és un material on cada peça és diferent i exclusiva. Ofereix el clar avantatge de tenir dos materials que es distingeixen per la seva resistència. El quars, a més, està fabricat específicament per a nosaltres i per tant té un caràcter del tot únic que no es troba enlloc més.

Natural amb una superfície porosa

Tots dos materials contenen elements extrets de la natura i a la natura, i per tant tenen un aspecte viu i orgànic que, malgrat el seu exterior dur, requereix unes cures i un material de manteniment adequats per conservar-se en perfectes condicions. El terratzo té una superfície porosa que necessita una emprimació per a pedra, mentre que el quars està polit i necessita un poliment per a marbre. Si fas el manteniment adequat al teu moble de terratzo o de quars, et durarà pràcticament tota la vida.

Caring for your furniture

Terrazzo and quartz are both durable materials, but each require their own treatment. Terrazzo has an open surface that requires sealing with Stone Sealer, while quartz has a polished surface that needs Bolia Marble Polish. We recommend our own care products as they are specifically developed for our materials.