Electricitat més verda

Tota l'electricitat utilitzada a les nostres botigues, a la nostra seu central i als punts de recollida (per a il·luminació, calefacció i equips elèctrics) contribueix al desenvolupament de fonts d'energia renovables. Ho fem mitjançant la compra de Certificates of Origin verds corresponents al nostre consum elèctric complet, per tal de donar suport al desenvolupament d'energies més ecològiques.

  

Primer pas

El pagament de les garanties d'origen de l'electricitat produïda a les centrals solars, eòliques i hidroelèctriques existents afegeix un suport econòmic al desenvolupament d'energies renovables i fa més atractiu l'establiment de noves plantes. Per tant, és una manera d'impulsar el sector energètic cap a una direcció més verda.