Materials segurs i amb certificació

En els nostres dissenys, ens centrem en utilitzar materials sostenibles i saludables. Aquí pots consultar un resum dels nostres materials certificats.

  

Fusta i fullola amb certificació FSC®

Tota la fusta que fem servir té la certificació FSC®. Això vol dir que prové d'una silvicultura responsable i legal que vetlla per la biodiversitat dels boscos d'on prové la fusta. FSC és la certificació global més ambiciosa del món per a una silvicultura responsable i té en compte els tres paràmetres de sostenibilitat: social, econòmic i ambiental. A més, és l'únic sistema de certificació i etiquetatge d'aquest tipus que compta amb el suport d'ONG reconegudes, com ara WWF World Wildlife Fund i World Forests.

L’Etiqueta Ecològica Europea

L’Etiqueta Ecològica Europea (representada per una flor) és l'etiqueta ecològica oficial de la Unió Europea, que documenta que un producte es troba entre els menys nocius per al medi ambient de la seva categoria, durant tot el seu cicle de vida. Un disseny bo per als productors que l'elaboren, bo per al medi ambient, i bo per a la nostra salut.

 

Més informació a la web de l’Etiqueta Ecològica Europea

Totes les nostres tapisseries, així com la Soft Collection, compten amb la certificació STANDARD 100 by OEKO-TEX®-. Això vol dir que la tapisseria ha estat sotmesa a proves de detecció de substàncies nocives i és completament inofensiva per a la salut humana i animal. La prova la realitzen instituts independents OEKO-TEX®, i es tenen en compte tant les substàncies legalment regulades, com les que no ho estan, però que poden ser perjudicials per a la salut humana. En molts casos, els valors límit superen els requisits nacionals i internacionals. Els criteris s'actualitzen almenys una vegada a l'any i s'amplien en funció de la nova evidència científica i dels requisits legals.

Coneix les nostres tapisseries

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®

Les nostres tapisseries de pell (Quattro i Austin Nubuck) compten amb la certificació LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Això significa que, igual que els teixits amb certificació STANDARD 100 by OEKO-TEX®, han estat sotmeses a proves de detecció de substàncies nocives i són completament inofensius per a la salut humana i animal.

 

Coneix els tipus de cuir que fem servir

Pell traçable

Tot el cuir que fem servir procedeix d'Europa o d'Austràlia i té°traçabilitat. Això vol dir que podem traçar tot el recorregut que ha fet la pell, des del productor fins a la teva sala d'estar. Això no només ens assegura que el cuir és de la millor qualitat, sinó també que procedeix exclusivament de zones on hi ha lleis que garanteixen el benestar animal. La pell que fem servir és un producte derivat de la producció alimentària, i utilitzem només la de millor qualitat. Això la converteix en una elecció atemporal i duradora.