Grønnere strøm

Al strøm der bruges i vores butikker, på vores hovedkontor og på Pick-up points – til både lys, varme og elektrisk udstyr – bidrager til udviklingen af vedvarende energikilder. Det gør vi ved at købe grønne Certificates of Origin svarende til vores komplette strømforbrug, for på den måde at understøtte udviklingen af grønnere energiformer.

  

Første skridt

At betale for oprindelsesgarantier for strøm, produceret på allerede eksisterende sol-, vind- og vandkraftanlæg tilfører økonomisk støtte til udviklingen af vedvarende energi og gør det mere attraktivt at etablere nye anlæg. Det er altså en måde at skubbe energisektoren i en mere grøn retning.