Vores klimaaftryk

Som forbruger, kan det være svært at gennemskue hvordan vores valg påvirker klimaet. Vi vil gerne gøre det så simpelt for dig som muligt – derfor er vi i samarbejde med MÅLBAR gået i gang med at beregne klimaaftrykket på mange af vores designs. Resultaterne bliver løbende offentliggjort her på hjemmesiden.

MÅLBAR

MÅLBAR er en uafhængig dansk konsulentvirksomhed, der specialiserer sig i at hjælpe virksomheder med at beregne den samlede klimapåvirkning af et produkt. Og derefter at gøre denne data helt håndgribelig, ved at beskrive den med ting, du kender: hvor mange gange kan jeg spise en cheeseburger, drikke en kop kaffe eller streame serier, for at skabe den samme CO2æ-udledning, som dette produkt skaber i løbet af sin levetid?

Hvad betyder CO2æ egentlig?

Ofte bruger vi betegnelsen CO2, når vi taler om drivhusgasser. Men kuldioxid er faktisk kun én ud af mange gasser, der påvirker klimaet – udledningen af metan, lattergas (N2O) og ozon er også med til at skabe global opvarmning. Æ’et i CO2æ står derfor for ækvivalent, og beskriver i et samlet mål alle de udledte drivhusgasser.

MÅLBARs screening tool udregner produktets totale CO2æ-udledning – igennem dets produktion, liv og bortskaffelse. Det vil sige alle råmaterialer, og behandlingen af disse, fremstillingen, emballagen, transport, vedligehold, rengøring og den endelige affaldsbehandling.

Dataen er udregnet efter Europa Kommissionens retningslinjer for Product Environment Footprint (EU PEF), og bruger data fra Ecoinvent, der er verdens største database over materialer og processers udledning. Dataen er præsenteret ifølge EN14067, men med enkelte simplifikationer, for at gøre resultaterne mere forståelige. Du kan læse mere om, hvordan beregningerne foretages hos MÅLBAR, lige her.

Et værktøj til udvikling

Udover at give dig et indblik i CO2æ-udledningen af vores designs, er dataen også et vigtigt redskab for vores designere, når de udvikler og forbedrer vores kollektion. Den gør det nemmere at udvælge de allerbedste materialer og produktionsformer, og viser os, hvor vi kan forbedre os i forhold til produktion og transport.