Adam Friedman

Adam Friedman, USA

Når jeg udvikler et objekt, spørger jeg, hvad samtalen går ud på? Taler dette design bare, eller kan det også lytte? Når du bor med et objekt, vækker det en følelse i dig, enten noget åbenlyst eller noget mere ubevidst – det er et samspil i hverdagen og et vigtigt et.

Et objekts betydning og værdi afslører sig over tid og afspejler de overvejelser og den tålmodighed, der er investeret i designprocessen. Det er i denne proces, jeg forsøger at designe objekter, som lytter og ubesværet tilpasser sig de skiftende behov i et hjem og hos de mennesker, der bor i det.