Ludovica & Roberto Palomba

Ludovica & Roberto Palomba,

Hvad enten vi taler designobjekter eller arkitektur har det, vi skaber, rod i observationer af skiftende adfærdsmønstre i samfundet.

Det er vigtigt at betragte produkterne uafhængigt af et bestemt sted eller en bestemt tidsperiode – de reflekterer ikke den sidste nye trend, men er derimod resultatet af sund fornuft og gennemtænkt håndværk.

Vores første skitser afspejler vores egne behov. Vores visioner supplerer hinanden, og vi er altid enige om det endelige design.

Udfordringen i vores arbejde ligger i at forene funktionalitet, innovation og holdbarhed i et produkt. Vi forsøger at signalere mod og ophøjet ro gennem renheden og originaliteten i vores arbejde.

Når et værk er færdigt, er det ikke dermed fuldkomment. Som tiden går, vil folk ændre opfattelse af det. Det er en stor fordel at holde sig det for øje, når man skaber klassiske objekter, der skal kunne bevare deres skønhed og anvendelighed. Jeg tror, vi forsøger at hente vores kreationer frem fra en kollektiv underbevidsthed. Vores opgave er at give den underbevidsthed et fysisk udtryk og levere et færdigt produkt. Et virkelig vellykket design skal føles friskt og nyt, men samtidig genkendeligt.

Det skal være ægte kærlighed, ligesom mellem mennesker.

Pludselig er den der bare. Det er det, der karakteriserer vores design: en ofte lang, kompliceret og spændende researchproces – hvor vi til sidst når frem til det INDLYSENDE.