Reklamasjon

Hvis du har vært så uheldig å motta en defekt vare, ber vi deg fylle ut vårt reklamasjonsskjema, som du finner her på siden.

Når vi har mottatt reklamasjonen, vil vi behandle den så raskt som mulig, jf. kjøpsloven, og rette mangelen så godt vi kan. Ut fra bildene dine vil vi vurdere om reklamasjonen er basert på en produksjons- eller materialfeil, eller om det eventuelt skyldes normal slitasje.

Vurderer vi at reklamasjonen er berettiget, vil vi normalt kunne utbedre mangelen ved levering av erstatningsdeler, reparasjon eller bytte.

Er produktgarantien utløpt eller du ved et uhell selv har skadet Bolia-møblet ditt, kan du selvfølgelig kontakte vår kundeservice, så skal vi forsøke å hjelpe deg med å løse problemet til lavest mulig kostnad for deg.

Det er montert et transportstoff i bunnen av noen Bolia-sofaer. Dette stoffet har kun til hensikt å beskytte sofaen mot støv under transport. Stoffet kan lett gå i stykker, men dette er helt uten betydning da det ikke har noen annen praktisk funksjon. Det vil ikke skade sofaen og betraktes derfor ikke som en reklamasjonssak.

Hvis du mot formodning ikke er enig i vår vurdering av reklamasjonen, har du andre klagemuligheter. Blant annet kan du sende inn klagen din til ODR, Online Dispute Resolution, som er en tverreuropeisk klageportal.

Hos Bolia følger vi naturligvis alltid de objektive avgjørelsene.

Hvis du har flere spørsmål angående en reklamasjon, kan du ringe eller skrive til oss.

Vedlegg bilder og kopi av fraktbrev

Oversiktsbilder

Ta 2 bilder av hele produktet.

Nærbilder

Ta 2 nærbilder av feilen. Legg ev. målebånd og/eller kulepenn for å markere hvor du mener det er feil.

Transportskade

Ta bilde av emballasjen og den hvite etiketten utenpå kassen.