Grønnere strøm

All strøm som brukes i butikkene våre, på hovedkontoret vårt og på opphentingsplasser – til både lys, varme og elektrisk utstyr – bidrar til utviklingen av fornybare energikilder. Det gjør vi ved å kjøpe grønne Certificates of Origin som tilsvarer vårt komplette strømforbruk, for på den måten å støtte utviklingen av grønnere energiformer.

  

Første steg

Å betale for opprinnelsesgarantier for strøm, produsert på allerede eksisterende sol-, vind- og vannkraftverk tilfører økonomisk støtte til utviklingen av fornybar energi og gjør det mer attraktivt å etablere nye anlegg. Det er altså en måte å få energisektoren i en mer grønn retning.