Mennesker

Vi er stolte av og støtter alle våre fantastiske kolleger og partnere rundt om i verden, og som medlem av amfori BSCI følger vi BSCIs Code of Conduct, som sikrer de sosiale rettighetene og sikkerheten til alle som er en del av designuniverset vårt.

  

amfori BSCI

Vi er medlem av amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), som baserer arbeidet sitt på en felles Code of Conduct. Amfori BSCI Code of Conduct inneholder 11 prinsipper, for eksempel forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, korrupsjon og diskriminering samt krav til å sikre arbeidsforhold og medarbeidernes rett til å organisere seg i fagforeninger.

Les mer om amfori BSCI