Herdet glass og munnblåst glass

Glass er et naturlig materiale, og er fra naturens side holdbart og enkelt å vedlikeholde. Våre forskjellige glasstyper strekker seg fra herdet glass til munnblåst, og hver type har sine spesielle egenskaper. Felles for dem er imidlertid at du ikke trenger mer enn en våt, oppvridd ren klut når du skal rengjøre en glassoverflate.

Unikt uttrykk

Våre munnblåste glass har et helt unikt uttrykk som kjennetegnes av den spesielle teknikken som brukes i produksjonen. Denne teknikken sørger også for at hver eneste vase eller design som lages med denne teknikken er helt unik. Denne unike kvaliteten til munnblåst glass er både en fordel og en ulempe. Derfor bør du være klar over at ikke to design eller vaser er 100% like, og du bør like det særpreget som teknikken bidrar til.

Glass er et takknemlig materiale som kan motstå nesten alle kjemikalier, syrer, væsker og lignende som brukes til rengjøring. Rengjøring med en ren og godt oppvridd klut vil forlenge levetiden til designen din. Bruk aldri skurepulver eller -krem, da det kan lage riper i overflaten og gjøre den matt.