Traceable leather

Bolia.com ønsker å gjøre reisen fra produsent til kunde mer transparent og oversiktlig.Vi vil kjenne opprinnelsen på tre, skinn og lær, slik at kan sikre kvaliteten. Derfor samarbeider vi tett med leverandørene for å legge større vekt på miljømessige og sosialetiske utfordringer som ofte er forbundet med skinnproduksjon. Vi setter høye sosiale, miljømessige og dyrevelferdsmessige standarder som sikrer forbrukerne det beste produktet.

Derfor har vi bestemt at Quattro-skinnet skal være 100 % sporbart, slik at vi alltid kan dokumentere skinnets reise fra produsent til forbruker.

Kvalitet har alltid vært noe av det aller viktigste for Bolia – kvalitet i ordets bredeste forstand. Kvalitetsbegrepet vårt dekker ikke bare over lang levetid, flott design, solid håndverk og gode materialer – det handler også om den direkte miljøpåvirkningen i produksjonsfasen. Vi vil at møblene våre produseres av de beste materialene, som belaster miljøet minst mulig. Hvis vi skal ta miljøspørsmålet på alvor, handler det om å forbedre alle ledd i produksjonen, og det er akkurat det vi kan med vårt nye Quattro Traceble-skinn. Det er helt avgjørende for oss at vi kan sikre kvaliteten hele veien i forsyningskjeden. Fra produsent til forbruker.

Vår europeiske produksjon er en stor fordel for oss, ettersom den gjør det mulig å sikre høy produktkvalitet, gode arbeidsforhold samt rask og pålitelig levering. Vårt nye Quattro Traceable-skinn er utelukkende produsert i Italia. Det betyr at alt okseskinn er oppdrettet og garvet i Italia. Det er det flere grunner til. For det første oppnår vi minimalt med transport, dermed reduseres CO2-utslippet, vi kan være sikre på at alle europeiske standarder blir fulgt, og vi kan sikre at dyrevelferden blir ivaretatt. Med Quattro Traceable kan vi også stille høyere krav til natur-, arbeids- og miljøhensyn, ettersom det er en type skinn som produseres uten bruk av krom.

Bolia skinn er utvalgte rene naturprodukter, som på samme måte som f.eks. tre og andre typer naturprodukter varierer i utseende. Det betyr at det ikke finnes to skinn som er like, noe som er med og forteler om materialets gode historie. Eventuelle variasjoner i skinn, er altså ikke feil, men et naturlig kjennetegn for ekte skinn, som adskiller det fra kunstige imiteringer.

Alt skinn bør beskyttes mot sollys og sterk varme. Hold møblene i god avstand fra vinduer med sterk sol, vedovner, radiatorer m.v. Vær oppmerksom på at skinn ofte har mindre lysekthet enn stoff.

Skinn krever som regel ikke mye vedlikehold, men kan heller ikke klare seg helt uten. skinnmøbler som er utsatt for stor slitasje, tilsmussing, sollys, uttørking m.v. skal vedlikeholdes oftere enn under normale forhold.

Fett og svette bryter ned skinnet på samme måte som det bryter ned stoff. Unngå å søle med væske og mat som inneholder fett. Bruk aldri oppvaskmidler, oppløsningsmidler eller andre rensemidler på skinn.

Når det nye møbelet tas i bruk, fremtrer skinnet relativt stramt. Etter hvert som det brukes, vil skinnet relativt raskt utvide seg. Det gir skinnet naturlige folder. Dette vil typisk skje i løpet av den første måneden, avhengig av hvor mye møbelet brukes - deretter vil skinnet bare utvide seg i mindre grad. Disse foldene kan altså forventes og er ikke en feil med skinnet eller kvaliteten på møbelet.