Reklamation

Om du har haft oturen att få en defekt vara ber vi dig fylla i vårt reklamationsformulär som du hittar här på sidan.

När vi har mottagit din reklamation kommer vi att behandla ditt ärende så snart som möjligt, i enlighet med köplagen, och åtgärda bristen om vi kan. Utifrån dina bilder kommer vi att bedöma om reklamationen baseras på ett produktions- eller materialfel eller om det eventuellt handlar om normalt slitage.

Om reklamationen är giltig rättar vi normalt till problemet genom att leverera reservdelar, reparera eller byta varan.

Om garantin på produkten har löpt ut eller om du själv har råkat skada din Bolia-möbel är du naturligtvis också välkommen att kontakta Customer Care, så försöker vi avhjälpa problemet till lägsta möjliga kostnad för dig.

Vissa Bolia-soffor är försedda med att transporttyg på undersidan. Detta tyg är endast avsett att skydda soffan mot damm under transport. Tyget kan lätt gå sönder, vilket inte spelar någon roll eftersom det inte fyller någon praktisk funktion utöver detta. Det kommer alltså inte att skada soffan och är därför ingen anledning till reklamation.

Om du mot förmodan inte håller med om vår bedömning av din reklamation har du andra möjligheter. Bland annat kan du lämna in ditt klagomål till ODR, Online Dispute Resolution, som är en gemensam europeisk klagomålsportal.

Hos Bolia följer vi naturligtvis alltid objektiva beslut.

Om du har ytterligare frågor när det gäller en reklamation är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

Bifoga bilder och kopia av fraktbrevet

Överblicksbilder

Ta två bilder av hela produkten.

Närbilder

Ta två bilder av felet på nära håll. Lägg eventuellt ut ett måttband och/eller en kulspetspenna för att markera var du anser att det finns ett fel.

Transportskada

Ta en bild av emballaget och den vita etiketten utanpå lådan.