Hållbar kvalitet

With great things comes great responsibility

Vi bryr oss om våra produkter och vi bryr oss om hur de kommer till. Därför är vi noga när det gäller material. Våra material ska vara bra och lyxiga, men också visa ansvar för miljön och samhället. Vårt läder är spårbart och innehåller inga skadliga kemikalier. Vi använder bara fjädrar från djurhållning. Vi använder trä som följer lagstiftningen för trä i EU, EUTR. Vår ull är IWTO-certifierad och den största delen av vår produktion är från EU-länder, vilket garanterar kvalitet och bra arbetsmiljö.

För oss är bra värderingar viktigare än bara ett bra resultat. Det mesta i Bolias kollektion formges och tillverkas i Danmark och andra EU-länder. Mer än 20 % av produkterna tillverkas i Danmark och drygt 70 % i övriga Europa.Vi har också börjat erbjuda fem års garanti på alla produkter i vår kollektion.

Vi älskar naturmaterial som trä, läder, marmor, fanér, metall, betong, harts och ull lika mycket som vi älskar att skapa färgkontraster, detaljer, humoristiska inslag och överraskande kombinationer. Allt för att skapa en unik och spännande design.

Vi minimerar användningen av material med låg hållbarhet som spånskivor, laminerade spånskivor och board-on-frame-konstruktioner. Dessa billiga material är vanliga i möbelindustrin men är inte helt och hållet miljövänliga på grund av den låga kvaliteten, korta hållbarheten och stora avfallsmängden.

Här är några snabba fakta om materialen i vår kollektion:

Våra soff- och möbeltyger är tillverkade av 100 procent ull eller återvinningsbar polyester och innehåller inte några tungmetaller som nickel, bly eller krom. Se våra möbeltyger här

• Ullen som vi använder i våra möbler är certifierad enligt IWTO (International Wool Textile Organization). De har utarbetat tester som försäkrar att djuren behandlas på allra bästa sätt. Ullen har även klarat det internationella REACH-testet vilket innebär att det klarar de allra högsta EU-standarderna för ull.

• Vårt läder är handplockat och noga utvalt och kommer från hela världen. Det produceras utan användning av PCP eller CFC. Våra läderimpregneringsvätskor är vattenbaserade. Dessutom kan Quattro-läder spåras tillbaka till det område där hudarna kommer från.   Se vår möbelläder här

Våra sofframar är tillverkade av hållbart trä och trälimmet är 100 procent vattenbaserat och miljövänligt. Se våra soffor här

• Dunet och fjädrarna som vi använder i våra kuddar och täcken kommer från fåglar som används i kontrollerad livsmedelsproduktion i Europa. Det här garanterar dig och oss att fåglarna inte avlivas bara på grund av sina fjädrar och att de inte plockas levande. Våra leverantörer granskas regelbundet med hjälp av kvalitetssäkringssystemet HACCP

• De trämaterial som vi bland annat använder till våra matsalsmöbler kommer nästan uteslutande från hållbara europeiska skogsbruk. Se våra matsalsmöbler här

• Bolia följer noggrant de höga REACH-standarderna och vi eliminerar farliga substanser i våra produktionsprocesser och minskar på så sätt eventuella allergiska reaktioner.

Våra kohudsprodukter är ISO-certifierade och tillverkas utan användning av hexavalent krom. Se våra kohudar här

Alla Bolias mattor är certifierade enligt Care & Fair vilket garanterar en produktion utan barnarbete. Överskott från försäljningen går till barnomsorg i Indien. Se våra mattor här

• Bolias ullplädar är tillverkade av 100 % ren ny ull. Se våra ullplädar här

• För att minimera avfall säljer vi våra utställningsmodeller, produkter från fotograferingar och kundreturer på vår Online Outlet.  Det är egentligen inget fel på de här produkterna, men de är helt enkelt inte perfekta. Precis som alla oss andra. Besök vår Outlet här

Vi vill göra resan från producent till konsument mer transparent och överskådlig genom att känna till ursprunget på råträ, skinn och läder så att vi kan säkra kvaliteten. Därför vill vi att vårt Quattro-läder är 100 procent spårbart så att vi alltid kan dokumentera lädrets resa från producent till konsument.

Läs mer om vårt Traceable-läder

Bolias möbler designas och byggs för hand i Danmark och av utvalda möbeltillverkare i Europa. Vi strävar efter att säkra en bra arbetsmiljö för alla som arbetar med oss, både i vårt företag och hos våra leverantörer på fabriksgolvet.

Vi på Bolia väljer bara ut de allra bästa och skickligaste producenterna för att säkerställa hållbara produkter och bra arbetsvillkor. Vi delar med oss av våra tydligt definierade kontraktsmässiga mål när det gäller efterlevnad av alla lokala och internationella regler och föreskrifter, omsorg om miljön och råmaterial.

För oss är det en stor fördel att ha våra leverantörer i närheten i Danmark och Europa eftersom vi kan se till att vi driver vår produktion i enlighet med våra ambitioner.
Våra produktchefer besöker regelbundet våra producenter för att övervaka och utveckla följande punkter:

  • Överenskomna råmaterial
  • Användning av lagliga kemikalier
  • Optimering av processer och återvinning
  • Minimering av avfall
  • Produktionsvillkor
  • Hygienvillkor
  • Arbetsvillkor
  • Lagervillkor

Bolia följer noggrant EUs stränga REACH-standarder och eliminerar farliga substanser i våra produktionsprocesser och minskar på så sätt eventuella allergiska reaktioner.

Kemikalielagstiftningen i Europa (REACH) ger konsumenterna rätt till upplysning om speciellt problematiska kemiska ämnen i konsumentprodukter. Ämnena finns på en officiell EU-lista över speciellt problematiska kemikalier, kandidatlistan. Listan innehåller kemikalier med känd skadlig långtidsverkan på människor och/eller miljö. Listan uppdateras löpande.

Vi undviker användning av potentiellt skadliga kemikalier i våra produkter. Därför kräver vi att våra producenter undviker användning av ämnen som finns med på kandidatförteckningen i produktionsprocessen.

Ca 95 % av vår kollektion köps inom EU och vi ser till att alla producenter känner till sitt åtagande att informera oss om deras produkter innehåller ämnen som finns med på kandidatförteckningen.

Du får gärna ställa frågor om alla produkter i vår kollektion. Alla frågor som gäller problematiska kemikalier i våra produkter hanteras av vår centrala produktavdelning. Vi kommer så snabbt som möjligt att skaffa den efterfrågade informationen från vår producent med avseende på användning av ämnen som finns med på kandidatförteckningen i den aktuella produkten. Läs mer om REACH och se kandidatförteckningen här