Grönare el

All el som används i våra butiker, på vårt huvudkontor och på våra uthämtningsställen – för både belysning, värme och elektrisk utrustning – bidrar till utvecklingen av förnybara energikällor. Det ser vi till genom att köpa gröna ursprungscertifikat (Certificates of Origin) motsvarande hela vår elförbrukning, för att på så sätt stödja utvecklingen av grönare energiformer.

  

Första steget

Att betala för ursprungsgarantier för el producerad på redan befintliga sol-, vind- och vattenkraftanläggningar ger ekonomiskt stöd till utvecklingen av förnybar energi och gör det mer attraktivt att etablera nya anläggningar. Det är alltså ett sätt att driva energisektorn i en grönare riktning.