Människor

Vi är stolta över och stödjer alla våra fantastiska kollegor och partner runt om i världen, och som medlem av amfori BSCI följer vi BSCI:s uppförandekod som säkerställer de sociala rättigheterna och säkerheten för alla som är en del av vår designvärld.

  

amfori BSCI

Vi är medlem i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), som grundar sitt arbete på en gemensam uppförandekod. Uppförandekoden innehåller elva principer, bland annat förbud mot barnarbete, tvångsarbete, korruption och diskriminering, samt krav på säkra arbetsförhållanden och medarbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar.

Läs mer om amfori BSCI