Tester, kvalitet, styrka och hållbarhet

Några av Europas skickligaste producenter tillverkar våra designmöbler, varav många testas noggrant i samarbete med tyska Bureau Veritas, ett världsledande företag inom kvalitetscertifiering, och Dansk Teknologisk Institut. Vi är stolta över att våra designföremål testas i enlighet med världens strängaste kvalitetsstandarder och uppfyller europeiska och globala normer med avseende på styrka, hållbarhet, stabilitet och säkerhet. 

EN- och BIFMA-kvalitetsstandarder

Våra produkter testas för att uppfylla europeiska och nordamerikanska standarder. EN-standarder för styrka, hållbarhet, stabilitet och säkerhet är en beteckning för europeiska kvalitetsstandarder utarbetade av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (European Committee for Standardization) som ett företag frivilligt kan välja att uppfylla. BIFMA är motsvarande kvalitetscertifiering som gäller för den amerikanska marknaden.

Tillsammans ger de dig tryggheten att våra designföremål är helt säkra – och skapade för att hålla.

 

Se designföremål som uppfyller EN-standarder

Se designföremål som uppfyller BIFMA-standarder

Alla våra designföremål som innehåller MDF och plywood testas för att uppfylla TSCA Title VI (Toxic Substance Control Act) som säkerställer att träet inte släpper ut formaldehyd över tillåtna gränsvärden.

Du hittar alla gällande tester och standarder för varje produkt här på webbplatsen, under fliken Tester och certifieringar, och kan få överblick över de specifika tester och standarder som produkten är testad för att uppfylla.