Marmor & natursten

Vår marmor, betong och natursten är levande naturmaterial som påverkas av värme, kyla och ljus. Skillnaden på de tre typerna av sten syns framförallt i uttrycket, kompositionen och strukturen. Alla är de hållbara material, som med korrekt underhåll och kärleksfull omsorg kommer att hålla sig fina i många år.

Läs mer om fördelarna hos de enskilda materialen samt deras underhåll nedan.

  • Marmor

   Marmor är ett naturmaterial där stora block skärs upp och delas i mindre bitar som senare förvandlas till just din möbel. Marmor finns i olika typer och färger. Gemensamt för dem alla är att naturens egna kvaliteter ger en hållbar möbel som förstärks av kontinuerligt underhåll och kärlek.

  • Fördelar och nackdelar med marmor

   Alla material har en rad egenskaper som är kännetecknande för dem. Dessa kan vara såväl en fördel som en nackdel eller både och. Här kan du läsa om de olika fördelarna och nackdelarna med marmor.

  • Helt naturligt

   Det naturliga med marmor är också dess klara fördel. Ingen marmorskiva är den andra lik och därför kommer varenda möbel i marmor att vara 100% unik. Marmor är dessutom ett gediget material med en viss tyngd som med rätt möbelvård kan hålla för en hel del.

  • Påverkas av sin omgivning

   Det naturliga är både fördelen och nackdelen med marmor. Det naturliga och levande materialet skapar ett dynamiskt och attraktivt uttryck, men det betyder också att ingen marmorskiva är den andra lik, och därför kan det vara stor skillnad på dina möbler även om du har beställt en möbel i samma marmor. Strukturen, uttrycket och teckningen kommer att variera från gång till gång och du måste därför älska det unika som marmor för med sig.

  • Ett poröst material

   Marmor är ett poröst och levande material som inte tål hög värme. Därför kan du inte, trots marmorns solida yta, ställa varma föremål direkt på skivan. Använd alltid ett grytunderlägg och hamnar det vätska på skivan måste den torkas av direkt för att undvika att vätskan tränger ner i marmorn. Vår marmor är dessutom polerad och har därmed en inte helt förseglad yta och just därför är möbelvårdsprodukter och underhåll viktigt för att marmorn ska behålla sin färg och fina yta.

  • Underhåll av möbler i marmor

   För att skydda marmorns yta rekommenderar vi att du använder Bolia Marble Polish. Även om din möbel är grundbehandlad när du får den, måste den fortfararande behandlas både före och efter det att du börjat använda den eftersom det annars kan uppstå skador i ytan. Observera att marmor inte tål syrahaltiga livsmedel eller rengöringsmedel.

  • Betong

   Betong är ett naturmaterial och ingen skiva är den andra lik. De olika färgerna som syns i betongytan bidrar till att ge betongen dess karaktäristiska utseende som är levande och helt unikt.

  • Fördelar och nackdelar med betong

   Alla material har en rad egenskaper som är kännetecknande för dem. Dessa kan vara såväl en fördel som en nackdel eller både och. Här kan du läsa om de olika fördelarna och nackdelarna med betong.

  • Helt naturligt

   Det naturliga med betong är också dess klara fördel. Ingen skiva är den andra lik och därför kommer varenda möbel i betong att vara 100% unik. Betong är dessutom ett gediget material med en viss tyngd som med rätt möbelvård kan hålla för en hel del. Behandlar du din möbel med Stone Sealer kommer den att hålla nästan för evigt.

  • Påverkas av sin omgivning

   Det naturliga är både fördelen och nackdelen med betong. Det naturliga och levande materialet skapar ett dynamiskt och industriellt uttryck som ger möbler med betongyta mycket karaktär, men förutsätter också att du är medveten om detta och älskar denna egenskap när du överväger att köpa en möbel i betong.

  • Underhåll av möbler i betong

   För att skydda betongytan är det viktigt att behandla den från start. Till Bolias produkter rekommenderar vi Bolia Stone Sealer som förseglar ytan och fungerar som ett skyddande skikt. Observera att betong inte tål syrahaltiga livsmedel eller rengöringsmedel.

  • Terrazzo och kvarts

   Terrazzo är ett blandmaterial där man har kombinerat och sammanfogat mindre stenar till en stor sten. Kvarts är också ett blandmaterial där vi själva har designat kompositionen. Båda stentyperna påverkas av sin omgivning, men är samtidigt naturligt hållbara.

  • Fördelar och nackdelar

   Alla material har en rad egenskaper som är kännetecknande för dem. Dessa kan vara såväl en fördel som en nackdel eller både och. Här kan du läsa om de olika fördelarna och nackdelarna med natursten.

  • Unikt och exklusivt

   Båda materialen är blandmaterial som består av naturlig, kasserad sten som blandas och sammanfogas till en stenskiva som ger varje enskilt material ett distinkt och exklusivt uttryck. Det naturliga är därför den uppenbara fördelen, som betonas av den hållbarhet som är kännetecknande för båda materialen. Kvartsen är dessutom specialtillverkad för oss och har därför en helt unik karaktär som du inte hittar någon annanstans.

  • Naturlig med öppen yta

   Båda materialen innehåller komponenter som är hämtade i och från naturen och därför har de ett levande och organiskt uttryck som trots sitt hårda yttre behöver rätt möbelvårdsprodukt och underhåll för att hålla. Terrazzo har en öppen yta som kräver Stone Sealer, medan kvarts är polerat och behöver Marble Polish. Underhåller du din möbel i terrazzo eller kvarts på rätt sätt kommer den också att hålla nästan för evigt.

  • Underhåll av möbler

   Terrazzo och kvarts är båda hållbara material, men kräver olika behandling. Terrazzo har en öppen yta som behöver förseglas med Bolia Stone Sealer, kvarts däremot har en polerad yta som behöver Bolia Marble Polish. Vi rekommenderar våra egna möbelvårdsprodukter eftersom dessa är specialutvecklade för våra material.