Pavel Vetrov

Pavel Vetrov, Ukraina

Den ukrainska formgivaren Pavel Vetrov hämtar bland annat inspiration från musiken och världen som omger honom. Med en enkel approach till designprocessen försöker han eliminera allt onödigt buller från sina produkter för att skapa alster som är iögonfallande enkla.

Det är för honom det taktila, ärliga materialet och den omedelbara funktionen som är själva sinnebilden av bra design.