DIIIS Designstudio

DIIIS Designstudio, Schweiz

Vår designprocess är dynamisk och vi använder oss av varandra när vi testar de idéer och kreativa tankar som utvecklas i vårt samspel. Vårt mål är att alla våra designföremål ska berätta sin egen, tydliga historia och därmed fungera i kraft av sig själva. Det är viktigt för oss att våra designföremål har en klar funktion och vackert formspråk och vi är noga in i minsta detalj. Våra designföremål ska fungera utan för mycket brus och kunna leva vidare i generationer.