At skabe inspirerende rum

Persondatapolitik

Senest opdateret 18. april 2023.

 

Vi er glade for din interesse for Bolia A/S (“vi”, “os”, “vores”) og vores varer.

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt. Denne persondatapolitik beskriver nærmere hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har.

Du accepterer, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde aftaler med dig, besvare dine henvendelser og sende dig markedsføring (hvis du har samtykket hertil).

 

1   Kontaktoplysninger

1.1   Vi er dataansvarlige efter gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesforordningen”).

1.2   Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling, kan du kontakte os på:

Bolia A/S
Værkmestergade 11
8000 Aarhus C
Danmark
E-mail: gdpr@bolia.com
Telefon: +45 88 96 02 26

 

2   Vores behandling af dine personoplysninger, herunder formålet og behandlingsgrundlaget


I dette afsnit kan du læse nærmere om hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger til, på hvilket retligt grundlag behandlingen sker og hvor længe vi behandler dine personoplysninger.

2.1   Levering af vores varer til dig

2.1.1   Vi behandler følgende af dine personoplysninger for at kunne indgå en aftale med dig og levere vores produkter til dig.

2.1.2   Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger:

 • Dit fulde navn
 • Kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mailadresse og telefon-/mobilnummer

 • IP-adressen, hvor du handler fra

 • Ordredetaljer

 • Betalingskortoplysninger

 • De oplysninger, du giver os, når du retter henvendelse til og kommunikerer med os, herunder via chat på vores hjemmeside

 • Oplysninger om dine godkendte låne- eller finansieringsaftaler, hvis du gør brug af finansiering via Express Bank (også kaldet Bolia Møbelkredit). Vi modtager disse oplysninger fra Express Bank A/S, som du har indgået en særskilt aftale med.

2.1.3   Retsgrundlaget for vores behandling er vores aftale med dig om levering af varer til dig, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

2.1.4   Vi opbevarer dine personoplysninger op til 3 år efter aftalens opfyldelse.  Dog vil vi opbevare bogføringsmateriale i løbende år + 5 år for at overholde kravene i bogføringslovens § 10 og retsgrundlaget for opbevaringen er vores retlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. I konkrete tilfælde kan vi endvidere opbevare oplysningerne længere, hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav, og retsgrundlaget herfor er vores legitime interesse heri, idet det vurderes, at vores interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

2.2   Markedsføring, herunder profilering

2.2.1   Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger for at sende markedsføring samt foretage profilering, så vi bedre kan målrette markedsføringen til dig og dine interesser. Vi kan eksempelvis sende dig personlige tilbud og anbefalinger (eksempelvis information om renseprodukter til dine møbler eller om produkter i din kurv), besked om inspirerende kampagner, nye lanceringer og invitationer til events, hvis du har samtykket til det. Visse af personoplysningerne er indsamlet via cookies, hvis du har samtykket hertil, jf. nærmere afsnit 2.6.
Vi foretager ikke profilering som omfattet af artikel 22 i GDPR, dvs. profilering der kan medføre negative konsekvenser for dig.

2.2.2   Til dette formål behandler vi følgende personoplysninger:

 • Dit navn

 • Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse

 • Geografisk placering og dit valgte sprog

 • Nærmeste Bolia-butik

 • Historik over dine køb hos os

 • Historik over dine søgninger på vores hjemmeside

 • Historik over din interaktion med vores nyhedsbreve

2.2.3   Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens, art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til markedsføring ved at klikke på linket nederst i de modtagne e-mails, ved at klikke her eller ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.

2.2.4   Vi behandler dine personoplysninger til dette formål indtil du har tilbagekaldt dit samtykke eller efter en periode på 12 måneder, hvor du ikke har interageret med vores markedsføring + 5 år herfra til brug for dokumentation i eventuelle tvister.

2.2.5   I visse tilfælde kan vi behandle dine oplysninger for at vise dig relevante bannerreklamer og lignede annoncer om os. Denne behandling sker ikke på baggrund af dit samtykke til nyhedsbrev, men sker ved hjælp af cookies, hvis du har samtykket hertil, jf. nærmere afsnit 2.6.

 

2.3   Kommunikation med dig

2.3.1   Hvis du kontakter os via vores kontaktoplysninger eller via chatten på vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, du giver os i forbindelse med vores kommunikation med dig for at kunne besvare din henvendelse.

2.3.2   Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.3.3   Vi opbevarer dine personoplysninger til dette formål op til 3 måneder efter at korrespondancen er afsluttet. Hvis din henvendelse ender ud i et køb, opbevarer vi korrespondancen med dig i overensstemmelse med afsnit 2.1.

 

 

2.5   Deltagelse i konkurrencer

2.5.1   Hvis du deltager i vores konkurrencer, behandler vi de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din deltagelse i vores konkurrencer med det formål at kommunikere med dig samt for at kunne sende dig eventuelle gevinster.

2.5.2   Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at kunne afvikle konkurrencen, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

2.5.3   Vi opbevarer dine personoplysninger til dette formål op til 3 måneder efter at præmierne er uddelt til vinderne.

 

2.6   Cookies

2.6.1   Hvis du har givet dit samtykke til brug af cookies på vores hjemmeside, indsamler vi automatisk visse personoplysninger, herunder oplysninger om din browser og din enhed (computer, mobil eller tablet), din adfærd på vores hjemmeside (herunder hvilke sider, du har besøgt og længden af dit besøg) samt din IP-adresse.

2.6.2   Formålet med behandlingen er, at vi kan udarbejde statistik og analyse, der sætter os i stand til at forbedre vores hjemmeside og produkter samt for at målrette vores markedsføring og hjemmeside til dig og dine interesser. Vores markedsføring på baggrund af dit samtykke til cookies relaterer sig til bannerreklamer og lignede annoncer om os (i modsætning til dit samtykke til vores nyhedsbrev, der sendes til din mailindbakke). 

2.6.3   Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.6.4   Oplysningerne indsamlet via cookies opbevares indtil dit samtykke tilbagekaldes eller (hvis samtykket ikke tilbagekaldes) indtil, de pågældende cookies udløber efter den periode, der fremgår af vores cookiepolitik.

2.6.5   Du kan læse nærmere i vores cookiepolitik, som du kan finde her.

 

3   Overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter

3.1   Vi vil i det omfang det er relevant overføre dine personoplysninger til de kategorier af modtagere, som fremgår nedenfor:

 • Koncernforbudne selskaber

 • Serviceudbydere, herunder hosting-udbydere, udbydere af CRM-systemer samt tredjeparter som yder IT-support eller bistår med markedsføringsaktiviteter mv.

 • Samhandelspartnere

 • Fragtmænd

 • Rådgivere

 • Offentlige myndigheder i det omfang, det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder

 • Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i en fusion eller opkøb der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri.

3.2   Flere af disse modtagere er databehandlere for os og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3   Visse modtagere er selvstændig dataansvarlige (eksempelvis offentlige myndigheder), og deres behandling er reguleret af deres egen persondatapolitik, som vi ikke har indflydelse på.

 

4   Overførsel til tredjeparter uden for EU/EØS

4.1   Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til kan være lokaliseret uden for EU/EØS, herunder ved at modtageren er etableret i et land uden for EU/EØS eller ved at personoplysningerne kan tilgås af personer, der opholder sig uden for EU/EØS.

4.2   Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS og som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 46. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:

 • er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau, eller

 • har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, og hvor den foretagne risikovurdering har medført, at overførsel lovligt kan ske.

4.3   Vi overfører dine personoplysninger til følgende tredjeparter uden for EU/EØS:


Modtager


Formål


Land


BeskyttelsesforanstaltningVores filial


Udsendelse af markedsføring

 


Schweiz

 

Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning

 

Fragtmænd

 

Levering af din ordre

 

Schweiz

 

Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning

 

Sociale medier


Udsendelse af markedsføring

 

 

USA

 

Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning

 

Google

 

Udsendelse af markedsføring

 

 

USA

 

Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning

 

4.4   Du er velkommen til at kontakte os på gdpr@bolia.com, hvis du ønsker yderligere information om vores overførsler af personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS, eller ønsker kopi af relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

 

5   Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger:

5.1   Retten til indsigt
Du har ret til at anmode os om oplysninger om eller adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager alle de personoplysninger, som vi behandler.

5.2   Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

5.3   Retten til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

5.4   Retten til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

5.5   Retten til dataportabilitet
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som fremgår i afsnit 1. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

5.6   Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.

5.7   Udøvelse af rettigheder
Udøvelse af ovenævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne anført i afsnit 1 ovenfor. Ønsker du at klage til Datatilsynet, kan dette dog ske ved brug af oplysningerne nævnt i punkt 5.8.

5.8   Retten til at klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


6   Særligt for jobansøgere

6.1   Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du sender til os i forbindelse med din jobansøgning, herunder eksempelvis dit CV samt oplysninger som vi modtager fra rekrutteringsbureauer, som du har været i kontakt med. Hvis du har refereret til tidligere arbejdsgivere, vil vi alene kontakte dem, hvis du giver dit samtykke hertil. 

6.2   Vi behandler personoplysningerne, fordi det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at kunne håndtere din jobansøgning, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f. Eventuel kontakt til dine referencer vil ske på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

6.3   Din jobansøgning og dine personoplysninger heri vil blive opbevaret i op til 6 måneder fra den dag, vi modtager din jobansøgning, medmindre du giver samtykke til at vi opbevarer i en længere periode.

6.4   Dine personoplysninger behandles i øvrigt i overensstemmelse med denne persondatapolitik, herunder overførsel til de tredjeparter, der følger af afsnit 4, ligesom du selvfølgelig har rettighederne, der fremgår i afsnit 5.


7   Ændringer til denne persondatapolitik

7.1   Væsentlige ændringer til denne persondatapolitik vil blive meddelt på vores hjemmeside og meddelt til dig via e-mail (hvis du har oplyst denne i forbindelse med en behandling omfattet af denne persondatapolitik).Privatlivspolitik for MyBolia

Bolia International A/S ("Bolia", "vi" eller "os") behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din tilmelding til MyBolia kundeklub i overensstemmelse med principperne og kravene i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven.

 

Formålet med denne privatlivspolitik er at fortælle dig, hvordan vi konkret behandler dine personoplysninger før, under og efter dit medlemsskab, og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

 

Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet nedenfor, kan du kontakte Bolia via følgende kontaktoplysninger:

 

Bolia International A/S

CVR nr.: 25451996

Værkmestergade 11,1

8000 Aarhus C,

E-mail: gdpr@bolia.com.  

 
1. Formålet med behandlingen

Bolia behandler personoplysninger om kunder med henblik på at oprette, vedligeholde og afslutte et medlemskab af MyBolia. Før og efter dit medlemskab, indsamler, registrerer og behandler vi derfor personoplysninger om dig med henblik på følgende:

 

 • Oprettelse af dig som medlem af kundeklubben
 • Registrering i vores IT-systemer
 • Kundeservice og -support for så vidt angår dit medlemskab
 • Kontakt og kommunikation med dig
 • Markedsføring af vores ydelser og produkter, herunder at tilbyde særlige fordele og rabatter
 • Analyser og statistik for optimering af vores services, samt for at kunne tilpasse vores markedsføring til dine præferencer
2.  Typer af personoplysninger

Bolia behandler almindelige personoplysninger, som du angiver i forbindelse med etableringen af dit medlemskab, heriblandt:

 

 • Navn
 • E-mail
 • Nærmeste Bolia-butik
 • Bruger-ID
 • Postnummer
 • Fødselsdato

 

Herudover behandler vi oplysninger i forbindelse med, at du foretager et køb og/eller udnytter tilbud, der fremsendes som del af dit medlemskab af MyBolia. Disse oplysninger omfatter:

 

 • Sprog
 • Geografiske data (lokation, by, land)
 • Købshistorik
 • Adresse
 •  
 • Købshistorik og kvitteringer fra vores kassesystem
 • Adfærd, inkl. adfærd på vores hjemmeside
 • Ordrehistorik inkl. ordreværdi, ordretype, ordreindhold og anden købsadfærd knyttet til dine ordrer som medlem af MyBolia.
 • Modtagne og benyttede fordele
 • tilknyttede rabatter

 

Bolia behandler ikke følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab af MyBolia.

 

3. Typer af personoplysninger samt retsgrundlag for behandling

 

Formål

Typer af personoplysninger

Retsgrundlag

Oprettelse af medlemskab

·         Navn

·         E-mail

·         Nærmeste Bolia-butik

·         Bruger-ID

·         Postnummer

·         Fødselsdato

 

Vores opfyldelse eller indgåelse af en aftale om til vores kundeklub, navnlig oprettelse af personlig profil og tildeling af personlige fordele (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

 

Vores legitime interesse i at sikre en fyldestgørende registrering (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Registrering i vores IT-systemer

·         Navn

·         E-mail

·         Nærmeste Bolia-butik

·         Bruger-ID

·         Postnummer

·         Fødselsdato

 

Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af aftale om adgang til vores kundeklub (GDPR art. 6, stk. 1, litra b).

Kundeservice, administration og -support for så vidt angår dit medlemskab

·         Navn

·         E-mail

·         Adresse

·         Telefonnr.

·         Nærmeste Bolia-butik

·         Geografiske data (lokation, by, land)

·         Bruger-ID

·         Sprog

·         Fødselsdato

·         Device info (oplysninger om din enheds styresystem)

·         Købshistorik og kvitteringer fra vores kassesystem

·         Ordrehistorik inkl. ordreværdi, ordretype, ordreindhold m.v.

·         Betalingskort som anvendes i forbindelse med køb

·         Modtagne og benyttede fordele

·         Evt. tilknyttede rabatter

 

Vores legitime interesse i at sikre en fyldestgørende kundeservice og support (GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f).

Anden kontakt og kommunikation med dig

·         Navn

·         E-mail

·         Telefonnr.

 

Vores legitime interesse i at sikre en fyldestgørende kommunikation med dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Markedsføring af vores ydelser og produkter, herunder at tilbyde særlige fordele og rabatter

·         Navn

·         E-mail

·         Bruger-ID

 

Vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter (GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f).

Direkte markedsføring og profilering

·         Bruger-ID

·         Geografiske data (lokation, by, land)

·         Sprog

·         Device info (oplysninger om din enheds styresystem)

·         Købshistorik og kvitteringer

·         Adfærd, inkl. købsadfærd og adfærd på vores hjemmeside

·         Ordrehistorik inkl. ordreværdi, ordretype, ordreindhold og anden købsadfærd knyttet til dine ordrer som medlem af MyBolia.

·         Modtagne og benyttede fordele

·         Evt. tilknyttede rabatter

Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Analyser og statistik for optimering af vores services

·         Adfærd, inkl. adfærd på hjemmesiden

 

Vores legitime interesse i at forbedre vores produkter (GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f).

Cookies

·         Din IP-adresse

·         Oplysninger om dine tidligere besøg samt præferencer på hjemmesiden

Vores legitime interesse i at forbedre vores produkter (GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

 

4. Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre i forbindelse med dit medlemskab af MyBolia.

 

Alt afhængig af dine aktiviteter kan vi videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere, der har brug for det med henblik på at opfylde behandlingsformålene anført ovenfor, eller til dem, som Bolia i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at udlevere dine data til.

 

 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
 • Revisor, advokat og bankforbindelser
 • Leverandører og samarbejdspartnere
 • Myndigheder

 

Listen er ikke udtømmende, hvilket betyder, at vi kan komme ud for at videregive dine personoplysninger til andre.

 

Disse databehandlere kan dog alene tilgå og behandle personoplysninger på vegne af Bolia i medfør af vores udtrykkelige instrukser og med henblik på at opfylde specifikke formål fastsat i en skriftlig databehandleraftale mellem Bolia og databehandleren.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS, herunder ved at modtageren er etableret i et land uden for EU/EØS eller ved at personoplysningerne kan tilgås af personer, der opholder sig uden for EU/EØS.

 

I det omfang personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer Bolia et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at modtagerne som minimum er underlagt særlige certificeringsmekanismer, eller at disse udgør "sikre" tredjelande godkendt af EU-Kommissionen.

 

Du kan anmode om en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte Bolia.

 

Vi overfører dine personoplysninger til følgende tredjeparter uden for EU/EØS:

 

Modtager

Formål

Land

Beskyttelsesforanstaltning

Vores filial

Udsendelse af markedsføring

Schweiz

Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning

Microsoft

Administration via Office, herunder support- og sikkerhedsmæssige opgaver fra Microsoft

Ikke-EU baseret

EU-standardkontrakter

Sociale medier

 

Udsendelse af markedsføring

USA

EU-standardkontrakter

Google

Udsendelse af markedsføring

USA

EU-standardkontrakter

 

6. Opbevaringsperiode

Bolia opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Personoplysninger opbevares derfor som udgangspunkt kun så længe medlemskabet af MyBolia opretholdes.

 

Backupkopier indeholdende personoplysninger om dig, slettes rutinemæssigt ved gradvis overskrivning, og kan ikke tilgås på normal vis.

 

7. Rettigheder

Du kan til enhver tid anmode Bolia om indsigt i, berigtigelse samt sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse Bolias behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt udøve din ret til få udleveret og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).

 

Har du givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte Bolia. En tilbagekaldelse vil dog ikke berøre behandling af personoplysninger, som har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.

 

Herudover kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

 

8. klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over Bolias behandling af dine personoplysninger via nedenstående kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer af privatlivspolitikken. Visse ændringer kommunikeres direkte til dig pr. e-mail, og det kan forekomme, at du bliver anmodet om at acceptere væsentlige ændringer.

 

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 18/4-2023 

 

  • Velkommen indenfor

   Vi glæder os til at byde dig velkommen indenfor, servere en kop friskbrygget økologisk kaffe og mest af alt til at inspirere dig med smukt design og nye muligheder. I dit helt eget tempo. Vores butikspersonale glæder sig til at hjælpe dig med alt lige fra personlig rådgivning til en virtuel fremvisning, gratis stofprøver og et personligt tilbud. Vi er altid klar til at hjælpe dig, uanset om du foretrækker at shoppe hjemmefra eller besøge os i butikken.

  • 10 års garanti

   Naturlige materialer, bæredygtighed og lang levetid er udgangspunktet for udviklingen ethvert Bolia-design. Lige fra de første skitser til det endelige produkt træffer vi bæredygtige beslutninger og skaber smukke designs, der er designet til at holde i mange år og derfor giver vi nu 10 års garanti på alle designs i vores kollektion.

  • Forelsk dig nu og betal senere

   Har du forelsket dig i en ny sofa eller et smukt sofabord? Hos Bolia kan du købe dine drømmedesigns og betale som du har lyst til. Det er let og enkelt.

  • Bæredygtig kvalitet

   Vores designs fremstilles af nogle af Europas dygtigste producenter, og mange møbeldesigns testes grundigt i samarbejde med Bureau Veritas i Tyskland, der er verdens førende inden for kvalitetscertificering Vi er stolte over, at vores designs testes efter de højeste kvalitetsstandarder, samt opfylder europæiske og globale normer for styrke, holdbarhed, stabilitet og sikkerhed. Og at vores producenter følger det etiske BSCI-regelsæt.