En verden av kvalitet

En verden av kvalitet

I Bolia jobber vi aktivt med kvalitet og bærekraft. Vi investerer i nye, bærekraftige materialer på samme måte som vi investerer i nye talenter innenfor bransjen vår. Vårt fremste mål er å gi mer enn vi tar. Derfor bruker vi sertifiserte materialer og samarbeider med produsenter og testbyråer. Nedenfor kan du lese om våre mange sertifiseringer og kvalitetskrav, og hvordan vi arbeider med dem og generelt med bærekraft i hverdagen.

 

OEKO-TEX er en europeisk standard for stoffer som sikrer at det ikke er brukt farlige kjemikalier i produksjonen av møbelstoffet. OEKO-TEX er et minimumskrav til fargefasthet, noe som betyr at fargene holder lenge og ikke falmer når de behandles på rett måte. I Bolia er alle møbelstoffene våre sertifiserte etter STANDARD 100 by OEKO-TEX®, og det gir deg en sikkerhet for at stoffet du velger ikke inneholder farlige kjemikalier og skadelige substanser.

GS

GS-merkingen betyr at alle design gjennomgår omfattende kvalitetskontroll for styrke, holdbarhet og sikkerhet, dessuten kontrolleres stabiliteten til hver design. I Bolia bruker vi GS-merket som en indikator for at møbelet er godkjent til profesjonelt og privat bruk, GS er derfor ensbetydende med design av høyeste holdbare kvalitet.

Sporbart skinn betyr at vi kan kontrollere skinnet og hele forløpet fra produsent til ferdig produkt. Gjennomsiktigheten sikrer både kvalitet og dyrevelferd, og minimerer risikoen for feil, mangler og dårlige råvarer og produksjonsforhold. Alt skinn som Bolia bruker er sporbart, og alt er garvet uten bruk av farlige kjemikalier eller skadelige stoffer.

FSC er en internasjonal ideell organisasjon, som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk i hele verden. Som medlem av denne organisasjonen hjelper vi automatisk skogsarbeidere og familiene deres med å oppnå bedre leveforhold, samtidig som at trevirket vi bruker er lovlig felt av utdannede fagfolk. I Bolia er det meste av trevirket vi bruker FSC®-sertifisert. FSC-sertifiseringen er for oss et kvalitetsstempel som understreker hvor høyt vi setter bærekraft.

 

Ecolabel er det offisielle europeiske miljømerket som har et klart mål om å redusere miljøbelastningen til produkter fra start til slutt. Derfor ser Ecolabel på hele produktets livssyklus, og merkingen er en garanti for at produktet lever opp til europeiske krav til rene råvarer, ærlig produksjon, gjenbruk av materialer m.m. Alle produkter med merket har vært gjennom omfattende tester og kontroller for å sikre en bærekraftig kvalitet. Mange av møbelstoffene til Bolia er merket med både OEKO-TEX og Ecolabel, og vi arbeider aktivt med å investere mer i merkingen i årene som kommer. 

 

Cradle to Cradle er en omfattende og grundig sertifisering med en klar bærekraftig profil. Produkter evalueres ut fra fem kategorier som dekker både produksjonsvilkår og metoder, samt bedriftens sosiale ansvar. Cradle 2 Cradle er delt inn i fem nivåer: Basic, Bronze, Silver, Gold og Platinum, der våre møbelstoffer, Gaja C2C er sertifisert i sølvkategorien. Cradle to Cradle er et effektivt redskap for å skape åpenhet og tydelighet i hele prosessen, og for oss er det en fantastisk mulighet for å utvikle vår sterke, bærekraftige profil.

Vi er medlem av organisasjonen amfori og bruker amfori Business Social Compliance Initiative, også kalt amfori BSCI. Som medlem av organisasjonen bruker vi en felles code of conduct, som stiller spesifikke krav til arbeidsforholdene og rettighetene på våre fabrikker og hos våre produsenter. Alle våre produsenter skal naturligvis overholde og underskrive denne code of conduct, som er basert på FNs veiledende prinsipper for forretningsdrift og menneskerettigheter, OECD-retningslinjer, konvensjoner og anbefalinger fra FNs Global Compact og ILO. ​amfori utarbeider en liste over risikoland, denne listen kan variere fra år til år. ​Listen er basert på World Governance Indicators fra Verdensbanken, og hvis en Bolia-produsent hører til i et risikoland, skal produsenten gjennomgå audits for å sikre at ​amfori BSCIs code of conduct blir overholdt. ​Audit gir data og grunnlag for at produsentene kan jobbe med å forbedre arbeidsforholdene på fabrikkene.

I tillegg til amorfi BSCIs etiske retningslinjer, har vi også egne retningslinjer som gjelder for alle transportører samt en som gjelder for Bolia generelt. Alt sammen for å sikre at alle ansatte, samarbeidspartnere, produsenter og leverandører har de beste vilkårene og arbeidsforholdene.

 

Virtuelle muligheter – Bolia AR

En stille hyllest