365° North

365° North, Danmark

For meg må designen være forståelig. Form, farge og materialevalg må passe sammen og være forståelig i hver enkel design. God design er funksjonell, vakker og lett å forstå.