Adam Friedman

Adam Friedman, USA

Når jeg utvikler en gjenstand, spør jeg hva den vil formidle. Snakker denne gjenstanden bare, eller kan den lytte også? Når du lever med en gjenstand, vekker den en følelse i deg, enten det er noe åpenbart eller noe mer ubevisst – det er en daglig, og ikke minst viktig, interaksjon.

Betydningen og verdien av en gjenstand avslører seg selv over tid, og reflekterer overveielsen og tålmodigheten som er investert i designprosessen. Det er i denne prosessen jeg prøver å designe gjenstander som lytter, og som enkelt tilpasser seg de skiftende behovene i et hjem og menneskene i det.