Benditas Studio

Benditas Studio, Spania

Benditas er et innovasjonsdrevet designstudio med base i Barcelona. Vi arbeider innenfor områdene produktdesign, art direction og designstrategi.
I Benditas tar vi i bruk alle våre kreative ressurser for å finne løsninger på daglige problemer med en transversal visjon som knytter sammen kunnskap, spesialiteter og sensitivitet.
Våre design kjennetegnes av en enkel form med detaljer som gir karakter til det aktuelle objektet. Disse små detaljene er ofte relevante når man formaliserer en bruk og et formål, samtidig som man tilpasser estetikken.

Et viktig og kontinuerlig aspekt i vårt kreative prosessaspekt er å utveksle kunnskap med andre håndverkere. Vi skaper produktene våre gjennom denne konstante symbiosen. Våre kreasjoner er et resultat av en tett og målrettet samhandling som omfatter tradisjonelle, moderne og nåtidige teknikker.
Hos Benditas er bærekraft avgjørende i den kreative prosessen. Vi arbeider kontinuerlig for å forårsake minst mulig påvirkning på planeten.