Bolia Design Team

Bolia Design Team,

Vi tror på at god design ikke bare er det vi ser – like viktig er hvordan den skapes og de følelsene den vekker i oss.  

Forankret i de skandinaviske designtradisjonene, det frie menneskesynet og respekten for natur og mennesker arbeider vi kontinuerlig med våre kjerneverdier – også i designutviklingen. Vi elsker funksjonell design, naturlige materialer, vakre rom, håndverk, holdbarhet og substans. Design som er skreddersydd spesielt til deg og laget for å vare i årevis.