David Derksen

David Derksen, Nederland

Jeg forsøker å uttrykke min personlige fascinasjon for materialer i arbeidet mitt, og hvordan materialene fungerer og oppfører seg. Jeg forsøker å gi andre mennesker del i den skjønnheten jeg opplever i materialene, gjennom de produktene som jeg designer.

Jeg interesserer meg veldig for fysikk, biologi og kjemi, fordi dette er områder som forsøker å beskrive hvordan naturen fungerer. Skjønnheten som ligger i naturens prosesser og prinsipper, og da særlig materialene, er de viktigste inspirasjonskildene mine.

God design er spennende og vakker ved første øyekast, men det eksisterer også et annet lag som først åpenbarer seg når du begynner å se nærmere på designen. Den bør alltid bevare noe av sin mystikk.