Dazingfeelsgood

Dazingfeelsgood, Singapore

Vi mener at design, akkurat som kunst, bør være en integrert del av hverdagslivet. Flott design bør være gjennomtenkte og sammenhengende, det bør ikke bare handle om form og funksjon, men også generere opplevelser og vekke følelser hos brukerne.