Denis Guidone

Denis Guidone, Italia

Jeg lar meg fascinere og inspirere av kontrastene mellom øst og vest, og i designarbeidet mitt kombinerer jeg estetikken fra disse to ytterpunktene med en stringent presisjon. Som jeg ser det oppstår skjønnhet i dialogen mellom det rasjonelle og det irrasjonelle og mellom forskjellige kulturer – og akkurat der lar jeg meg inspirere.
God design skal også kunne brukes, og derfor er jeg spesielt inspirert av mennesker og den måten de bruker produkter og møbler på i hverdagen. Jeg ser på bevegelser og på bruk. Som jeg ser det, er enkelhet et resultat av en kompleks prosess, og god design skal være både funksjonell og poetisk.