e-ggs design

e-ggs design, Italia

Vi er et tverrfaglig designstudio satt sammen av forskjellige personligheter, bakgrunner og perspektiver, noe som skaper en dynamisk designprosess. Vi lar oss inspirere av omgivelsene våre, og den verden vi lever i. Materialer, strukturer, farger, former og skjulte detaljer som pirrer nysgjerrigheten. Alt sammen bidrar til å forme hver enkelt design, som avspeiler forskjellige refleksjoner og ideer. Derfor er designene våre et direkte resultat av den interaksjonen som skjer. Mellom oss som designere og mellom oss og vår omverden.