Engvall-Moen

Engvall-Moen, Norge

Det å kunne lage god design, er det som får oss opp om morgenen!

Vi inspireres av omgivelsene våre og forskjellige mennesker som vi møter. Å være nysgjerrig på alt vi ser, opplever og føler i dagligdagen er viktig for oss og er ofte utgangspunktet for designprosessen vår. Nysgjerrigheten vår resulterer i design som har en historie å fortelle og vårt beste design oppstår når vi kan kombinere vår kjærlighet til form og materialer med vår interesse for brukeratferd.