Ludovica & Roberto Palomba

Ludovica & Roberto Palomba,

Våre kreasjoner, enten det er design eller arkitektur, er avledet fra observasjoner av endringer i menneskelig adferd.

Det er viktig å se disse produktene utenfor et fast sted eller en tidsperiode – de gjenspeiler ikke siste trend, men er et resultat av rasjonalitet og anerkjent håndverk.

De første utkastene er projeksjoner av våre egne behov. Våre to visjoner utfyller hverandre, og designen er samlende.

Utfordringen i arbeidet er å forene funksjon, innovasjon og lang levetid. I arbeidet vårt søker vi å projisere mot og ro gjennom renhet og originalitet.

Når et arbeid er ferdig, er det ikke fullført, tiden vil fortsette å forme hvordan det blir vurdert av andre. Forventningen om dette bidrar i stor grad til å forme klassiske gjenstander som beholder sin skjønnhet og nytte. Kanskje prøver vi å høste våre kreasjoner fra en kollektiv bevisstløshet der vår oppgave er å forme og levere dem. En virkelig vellykket design må føles frisk, men ikke ukjent når den oppdages.

Akkurat som med en kjæreste, er kjærligheten tydelig.

Og det er det som kjennetegner våre kreasjoner: en research som ofte er lang, krevende og spennende – for endelig å nå det som er åpenbart.