Meike Langer

Meike Langer,

Med en klar preferanse for tydelige linjer og naturlige mineraler, forsøker jeg å sette det enkle og funksjonelle inn som de sentrale verdiene i designen min. Jeg ønsker at objektene mine får et langvarig forhold til sine eiere og gjør livet deres enklere og mer innholdsrikt. Fysisk og visuell letthet er temaer som går igjen i mine verk.

For meg er god design noe som overlever over tid, takket være et sterkt og overraskende konsept, god kvalitet og fine detaljer. Ting som ganske enkelt føles naturlige...