Morten & Jonas

Morten & Jonas, Norge

Vi inspireres av livet. Vi prøver å ha en nysgjerrig og leken innfallsvinkel til arbeidet vårt, når det gjelder uttrykk, materialer og mennesker. Men med en god forståelse for form, funksjon og detaljer. Litt humor er også viktig.

For oss er stor design når det vi arbeider med gjør andre mennesker glade.