Sanna Völker

Sanna Völker, Sverige

Jeg tar vanligvis vare på ideer og henter inspirasjon en stund før ideene blir modne og til slutt fremkommer i et egnet produkt. Innflytelsen kan inkludere et preg i overflaten, en vakker kurve, en morsom anekdote, en sosial endring, brukerbehov, et meningsfylt ord eller en elegant bevegelse.

Jeg synes også at tankegangen og adferden til mennesker er fascinerende, og dette er ofte et utgangspunkt i designen min. Jeg tror at produktene mine kombinerer skandinaviske verdier og estetikk med urbane holdninger og en moderne livsstil.