Sarah Fredelund

Sarah Fredelund,

Design: Sarah Fredelund. Min inspirasjon og motivasjon kommer fra møtet mellom det bygde og plasserte – en fortsettelse av de stolte danske designtradisjonene, hvor områder som arkitektur og design møtes. Jeg er fascinert av rammene som er skapt for livet og den måten folk så kuraterer, arrangerer og bebor sine boliger og gjør arkitekturen levende gjennom design.

Arbeidet mitt er en kontinuerlig utforskning av grunnleggende geometri, sammensetning av former, visuelle og haptiske kvaliteter ved materialene og spenningen som oppstår ved bruk av forskjellige materialer.

Lyset er en fellesnevner i alle mine prosjekter, enten det er arkitektur eller design. Lyset påvirker vår forståelse av materialer og former både objektene og rommene som omgir dem, noe som gjør at designobjektet relaterer seg til den konteksten det plasseres i. På den måten tilfører stedet og objektet verdi til hverandre.