Simon Morasi Piperčić

Simon Morasi Piperčić,

Vår designprosess handler om å finne de mulighetene som ligger latent i et problem og behovet for å utvikle logiske løsninger. Ved å vurdere og utnytte potensialet til forskjellige materialetyper, teknologier og produksjonsprosesser, begynner designen å ta form. Funksjon og estetikk får ekstra oppmerksomhet – målet vårt er å lage produkter som er intuitive og behagelige å bruke.

Inspirasjonen bak designen er avhengig av prosjektet – det kan være menneskelig atferd, konteksten og miljøet.