Skrivo

Skrivo, Italia

Skrivo ble startet av den krotatisk/irske industridesigneren Stefan Krivokapic. Hans flerkulturelle bakgrunn har vært avgjørende for hans evne til å benytte elementer fra forskjellige kulturelle handlemåter, verdier og materialer, og på den måten skape spennende og interessante design. Alle prosjektene begynner med valg av materialer eller håndverksteknikker og resulterer i løsninger som er både stimulerende og tidløse. For å skape produkter som balanserer funksjon og estetikk, er det alltid skarpt fokus på produksjonsmetoden og innovativ materialforskning.