Studio Emily Broom

Studio Emily Broom, Australia

Min tverrfaglige tilnærming er en sammenfletting av formell opplæring innen arkitektur, interiørdesign og visuell kommunikasjon, for å skape meningsfulle designløsninger som er velformede og kompletterer en intuitiv måte å leve på. Hvert prosjekt er en mulighet til å utforske den fine balansen der det praktiske og sofistikerte eksisterer i en elegant og spennende harmoni. Det gir opphav til nye rom- og produktløsninger som er praktiske, engasjerende og relevante.

For meg er det spennende med krysningspunktene mellom interiør og produkter, mennesker og rom, og opplevelsen berikes når disse tingene smelter sammen. Jeg har et stort fokus på enkel geometri, kvalitetsmaterialer og verdsetter godt håndverk og varighet. Taktilitet, form og komposisjon er nøkkelfaktorer gjennom hele designprosessen. Jeg liker å være involvert i alle aspekter, slik at jeg kan forstå og oppleve designen etter hvert som den utvikler seg. Dette bidrar etter min mening til at designen blir friere og mer intuitiv, og resultatet blir forhåpentlig også bedre.

Målet er at arbeidet mitt skal resultere i noe som ser bra ut, føles godt å ta på og er enkelt å forstå.