Studio Gud

Studio Gud, Portugal

Vi søker etter skjønnhet i form og materiale, og skaper gjenstander som tar sikte på å snakke gjennom vår kultur, tradisjoner og minner. Vi er inspirert av personlige og kollektive erfaringer og historier – samt av selve designens historie.