Thomas Brido Petersen

Thomas Brido Petersen, Danmark

Den danske designeren Thomas Brido Petersen er designer med en medfødt evne til å undre seg over ting i hverdagen. En evne til å undre seg og en skapertrang utover det vanlige. Designprosessen hans drives av spontanitet og lyst, og han skaper ikke nye design på vegne av andre. I stedet er det en indre nysgjerrighet og utgangspunkt i egne behov som formgir nye tanker og ideer. Tanker han ikke kan bare la være tanker, men som skal manifesteres på tegnebordet og formuleres til en prototype han kan ta på og studere.
Designene til Thomas Brido Petersen er derfor inspirerte av hans indre trang til å skape, fornye og forevige kreative ideer som oppstår spontant. Et øyeblikksbilde som presenteres i flotte design, der spontanitet, behov og estetikk fusjonerer på en helt spesiell måte.