Episode 5: Forhold i fremtiden

Episode 5: Forhold i fremtiden

Christian Groes er antropolog og forsker innenfor kjønnsstudier ved Roskilde Universitet. Han har spesialisert seg på kjønn, seksualitet, seksuelle transaksjoner, seksuell kapital og kvinnelig erotisk kraft, og har gjennomført feltstudier i Mosambiks hovedstad Maputo om sikker sex og HIV-forebyggende tiltak. Senere har han forsket på hvordan innvandrerkvinner fra Mosambik migrerer som elskerinner for europeiske menn, og forholdet mellom migrerende kvinner. Nylig har han forsket på menneskehandel, prostitusjon og sugar-dating i Danmark.

 

I denne interessante episoden inviterer Christian Groes deg på en reise gjennom kjærlighet, kjønn, seksualitet, normer, verdier og forhold for de neste 20 årene. Han uttaler blant annet: «I de neste 20 årene vil måtene vi forholder oss til hverandre på endres til måter vi knapt kan forestille oss.»

Når vi snakker om både fluiditet og fleksibilitet innen kjønn, kjønnsroller, forhold, familiekonstellasjoner og menneskelig interaksjon, hevder han at nye normer vil oppstå, og at det er uunngåelig at likestilling mellom kjønnene, mangfold og fluiditet vil erstatte de gamle familiestrukturene og hvordan og hva vi tenker at dating, kjærlighet og ekteskap bør være.

 

    • «På en måte kan vi si at kvinner får en mer fremtredende rolle innenfor det seksuelle området, mens menn vil bli mer ansvarlige.»

      Fascinert? Bli med Christian Groes i denne interessante og fremtidsrettede episoden og gjør deg klar til få dine grenser og din horisont utvidet.

    Episode 4: Empati i fremtiden

    Episode 6: Maten i fremtiden