MÅLBAR x Bolia

Som forbruker kan det være vanskelig å forstå hvordan valgene våre påvirker klimaet. Vi vil gjerne gjøre det så enkelt som mulig for deg, og derfor har vi, i samarbeid med MÅLBAR, gått i gang med å beregne klimaavtrykket på flere av designene våre. Resultatene blir fortløpende offentliggjort her på nettsiden.

MÅLBAR

MÅLBAR er en uavhengig dansk konsulentvirksomhet som spesialiserer seg på å hjelpe virksomheter med å beregne den samlede klimapåvirkningen av et produkt, og deretter gjør denne informasjonen håndgripelig ved å beskrive den med ting du kjenner: Hvor mange ganger kan jeg spise en cheeseburger, drikke en kopp kaffe eller strømme tv-serier for å skape de samme CO2eq-utslippene som dette produktet skaper i løpet av sin levetid?

Hva betyr egentlig CO2eq?

MÅLBARs screeningverktøy beregner produktets totale CO2e-utslipp-gjennom produksjon, liv og kassering. Det vil si alle råmaterialer, inkludert behandlingen av disse, fremstillingen, emballasjen, transport, vedlikehold, rengjøring og den endelige avfallshåndteringen.

Resultatene er beregnet i henhold til EUs retningslinjer for miljøavtrykket til et produkt (Product Environment Footprint (EU PEF)) og bruker data fra Ecoinvent, som er verdens største database over materialer og prosessers utslipp. Resultatene er presentert i henhold til EN14067, men med enkelte forenklinger for å gjøre resultatene mer forståelige. Du kan lese mer om hvordan beregningene foretas hos MÅLBAR, her.

Et verktøy for utvikling