Dataveiligheid

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 28/09/2022

 

Wij zijn blij met je belangstelling voor Bolia A/S ('wij', 'ons', 'onze') en onze artikelen.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. In dit privacybeleid wordt gedetailleerd beschreven hoe we je persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt.

Je stemt ermee in dat wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. De verwerking van je persoonsgegevens is onder andere noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou, om je berichten aan ons te beantwoorden en om je marketingmateriaal toe te zenden (indien je hiermee hebt ingestemd).

 

1 CONTACTGEGEVENS

1.1 Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Privacywetgeving en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de 'Algemene verordening gegevensbescherming').

1.2 Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen op:

Bolia A/S
Værkmestergade 11
8000 Aarhus C
Denemarken
E-mail: gdpr@bolia.com
Telefoon: +32 258 899 00

 

2 HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN, INCLUSIEF HET DOEL EN DE VERWERKINGSGROND

In dit deel kom je te weten voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken, op welke rechtsgrond de verwerking plaatsvindt en hoe lang we je persoonsgegevens bewaren.

2.1 Bezorging van onze producten aan jou

2.1.1 We verwerken de volgende persoonsgegevens om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en onze producten aan jou te kunnen leveren.

2.1.2 Voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Je volledige naam
 • Contactgegevens, inclusief adres, e-mailadres en telefoon-/mobiele nummer

 • Het IP-adres van waaruit je bestelt

 • Orderdetails

 • Creditcardgegevens

 • De informatie die je ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt en met ons communiceert, onder meer via de chat op onze website

 • Informatie over je goedgekeurde leen- of financieringsovereenkomsten als je gebruik maakt van financiering via Express Bank (ook wel bekend als Bolia Meubelkrediet). Wij ontvangen deze informatie van Express Bank A/S waarmee je een afzonderlijke overeenkomst hebt gesloten.

 

2.1.3 De rechtsgrond voor onze verwerking is de overeenkomst die wij over de levering van goederen met je hebben gesloten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt b).

 

2.1.4 Wij bewaren je persoonsgegevens tot 3 jaar na de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren echter boekhoudkundig materiaal gedurende het lopende jaar plus een periode van 5 jaar om te voldoen aan de eisen van art. 10 van de Deense wet op de boekhouding. De rechtsgrond voor bewaren bestaat uit onze wettelijke verplichtingen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt c. In individuele gevallen kunnen we de gegevens ook langer bewaren, indien nodig om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en de rechtsgrond daarvoor is ons legitieme belang daarin, indien naar ons oordeel ons belang om de persoonsgegevens te verwerken groter is dan jouw belang om de gegevens niet te verwerken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt f.

 

2.2 Marketing, inclusief profilering

2.2.1 Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, verwerken we je persoonsgegevens om marketing te verzenden en profilering aan te brengen, zodat we onze marketing beter op jou en jouw interesses kunnen afstemmen. We kunnen je bijvoorbeeld persoonlijke aanbiedingen en aanbevelingen sturen (bijvoorbeeld informatie over de reinigingsproducten voor je meubels of over producten in je winkelmandje), inspirerende acties, lanceringen van nieuwe producten en uitnodigingen voor events, als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Sommige persoonsgegevens zijn verzameld via cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven, zie artikel 2.6.
Wij stellen geen profilering op in de zin van artikel 22 van de AVG, d.w.z. profilering die negatieve gevolgen voor jou kan hebben.

2.2.2 Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam

 • Contactgegevens, inclusief e-mailadres

 • Geografische locatie en de taal van je keuze

 • Dichtstbijzijnde Bolia-winkel

 • Geschiedenis van de aankopen die je bij ons hebt gedaan

 • Geschiedenis van je zoekopdrachten op onze website

 • Geschiedenis van je interactie met onze nieuwsbrieven

 

2.2.3 De rechtsgrond voor onze verwerking is je toestemming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt a. Je kunt je toestemming voor marketing op elk gewenst moment intrekken door op de link onderaan de e-mails te klikken, door hier te klikken of door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens onder punt 1.

2.2.4 Wij verwerken je persoonsgegevens voor dit doeleinde zo lang je je toestemming niet hebt ingetrokken of als je gedurende een periode van 12 maanden niet gereageerd hebt op marketingacties die wij verzonden hebben plus 5 jaar voor documentatie in geval van geschillen.

2.2.5 In sommige gevallen is het mogelijk dat we je gegevens verwerken om je relevante banners en vergelijkbare advertenties over ons te tonen. Deze verwerking vindt niet plaats op basis van je toestemming voor de nieuwsbrief, maar gebeurt door middel van cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven, zie hiervoor artikel 2.6.

 

2.3 Communicatie met jou

2.3.1 Als je contact met ons opneemt via ons contactformulier of via de chat op onze website, verwerken we de persoonsgegevens die je ons in verband met onze communicatie met jou verstrekt om je vraag te kunnen beantwoorden.

2.3.2 De rechtsgrond voor de verwerking is ons legitieme belang om je berichten te kunnen beantwoorden, aangezien ons legitieme belang om de persoonsgegevens te verwerken groter is dan jouw belang om de gegevens niet te verwerken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt f.

2.3.3 Voor dit doeleinde bewaren we je persoonsgegevens tot 3 maanden na afloop van de correspondentie. Als je vraag resulteert in een aankoop, bewaren we de correspondentie met jou overeenkomstig artikel 2.1.

 

2.4 My Bolia-profiel

2.4.1 Als je een My Bolia-profiel op onze website aanmaakt, verwerken we je persoonsgegevens om je profiel aan te maken en te beheren, waaronder je verlanglijstje op bolia.com (als je dat aanmaakt), om je marketingmateriaal toe te zenden en om profilering aan te brengen. Wij maken geen profilering in de zin van artikel 22 van de AVG, d.w.z. profilering die negatieve gevolgen voor jou kan hebben.

2.4.2 Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam

 • Contactgegevens, inclusief e-mailadres

 • Gebruikers-ID

 • De Bolia-winkel bij jou in de buurt en de taal van je keuze

 • Geschiedenis van de aankopen die je bij ons hebt gedaan

 • Je zoekopdrachten op onze website

 

2.4.3 De rechtsgrondslag voor onze verwerking is jouw toestemming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, artikel 6, lid 1, onder a). Je kan te allen tijde je toestemming voor MyBolia intrekken door je profiel hier te verwijderen of door contact met ons op te nemen via de gegevens vermeld onder punt 1. Als je je toestemming intrekt, vervalt je lidmaatschap van MyBolia.

2.4.4 Wij verwerken je persoonsgegevens voor dit doeleinde zolang je je toestemming niet hebt ingetrokken of als je gedurende een periode van 12 maanden je MyBolia-profiel niet hebt bezocht plus 5 jaar daarna voor documentatie in geval van geschillen.

2.5 Deelname aan wedstrijden

2.5.1 Als je deelneemt aan onze wedstrijden, verwerken we de persoonsgegevens, die je ons verstrekt in verband met je deelname aan onze wedstrijden, met het doel om met je te communiceren en om je eventuele prijzen te kunnen toezenden.

2.5.2 De rechtsgrond voor onze verwerking is ons legitieme belang om de wedstrijd te kunnen afsluiten, omdat ons legitieme belang om de persoonsgegevens te verwerken groter is dan jouw belang om de gegevens niet te verwerken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt f.

2.5.3 Voor dit doeleinde bewaren we je persoonsgegevens tot 3 maanden nadat de prijzen aan de winnaars zijn uitgereikt.

 

2.6 Cookies

2.6.1 Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies op onze website, verzamelen we automatisch bepaalde persoonsgegevens, waaronder informatie over je browser en apparaat (computer, mobiele telefoon of tablet), je gedrag op onze website (inclusief de pagina's die je hebt bezocht en de duur van je bezoek) en je IP-adres.

2.6.2 Het doel van de verwerking is om statistieken en analyses op te stellen die ons in staat stellen onze website en producten te verbeteren en onze marketing en website op jou en je interesses af te stemmen. Onze marketing op basis van je toestemming om cookies te plaatsen betreft banners en dergelijke advertenties over ons (in tegenstelling tot je toestemming voor onze nieuwsbrief die je in je mailbox ontvangt). 

2.6.3 De rechtsgrond voor deze verwerking is je toestemming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt a.

2.6.4 De via cookies verzamelde informatie wordt bewaard totdat je je toestemming intrekt of (indien je je toestemming niet intrekt) totdat de cookies vervallen na afloop van de periode die in ons cookiebeleid staat vermeld.

2.6.5 Lees hier meer over ons cookiebeleid.

 

 

3 DOORGEVEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

3.1 Wij kunnen voor zover relevant je persoonsgegevens doorgeven aan de categorieën van derden die hieronder worden vermeld:

 • Andere bedrijven in het concern

 • Serviceproviders, waaronder hosting providers, aanbieders van CRM-systemen en derden die IT-ondersteuning bieden of helpen bij marketingactiviteiten enz.

 • Zakelijke partners

 • Vervoerders

 • Consulenten

 • Overheidsinstellingen, voor zover vereist door wet of rechterlijke uitspraak, of indien nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten

 • Andere derden, als je hiermee instemt of als zij betrokken zijn bij een fusie of overname die ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk omvat.

3.2 Een aantal van deze derde partijen zijn onze gegevensverwerkers die persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies, waarvoor wij de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun overeenkomst met ons en moeten de gegevens vertrouwelijk behandelen. We hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met de gegevensverwerkers die persoonsgegevens namens ons verwerken.

3.3 Sommige derde partijen zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld overheidsinstanties) en hun verwerking wordt geregeld via hun eigen privacybeleid, waarop wij geen invloed hebben.

 

4 DOORGEVEN AAN DERDEN BUITEN DE EU/EER

4.1 Sommige derden aan wie Bolia persoonsgegevens doorgeeft, kunnen zich buiten de EU/EER bevinden, onder meer doordat de ontvanger gevestigd is in een land buiten de EU/EER of doordat de persoonsgegevens toegankelijk zijn voor personen buiten de EU/EER.

4.2 Wanneer wij je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in landen buiten de EU/EER die geen passend gegevensbeschermingsniveau hebben in overeenstemming met de wet gegevensbescherming, zullen wij er altijd voor zorgen dat de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen ter bescherming van je persoonsgegevens ingesteld zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 46. Overdracht zal daarom alleen plaatsvinden indien de ontvanger:

 • gevestigd is in een land waarvan de Europese Commissie vindt dat het een toereikend beschermingsniveau biedt, of

 • een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en waarbij de uitgevoerde risicobeoordeling ertoe heeft geleid dat doorgifte rechtmatig kan plaatsvinden.

 

4.3 Wij dragen je persoonsgegevens over aan de volgende derde partijen buiten de EU/EER:


Ontvanger


Doeleinden


Land


BeschermingsmaatregelOns filiaal


Marketingverzending

 


Zwitserland

 

Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

 

Vervoerders

 

Levering van je bestellingen

 

Zwitserland

 

Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

 

Social media


Marketingverzending

 

 

Verenigde Staten

 

Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

 

Google

 

Marketingverzending

 

 

Verenigde Staten

 

Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie

 

4.4 Je kunt altijd contact met ons opnemen via gdpr@bolia.com als je meer informatie wilt over onze overdracht van persoonsgegevens aan derden buiten de EU/EER of een kopie van relevante documenten wilt ontvangen, waaronder de standaardcontracten van de Europese Commissie.

5 JOUW RECHTEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens:

5.1 Recht op toegang
Je hebt het recht om ons om informatie te vragen over de persoonsgegevens die we over je verwerken of om toegang daartoe. Er zijn echter uitzonderingen, wat betekent dat je niet altijd alle persoonsgegevens ontvangt die wij verwerken.

5.2 Recht op rectificatie
Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over je te laten corrigeren. Je hebt ook het recht om persoonsgegevens die volgens jou onvolledig zijn, te laten aanvullen.

5.3 Recht op verwijdering
Je hebt in sommige gevallen het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

5.4 Recht op beperking van de verwerking
Je hebt in sommige gevallen het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 1. Indien technisch mogelijk, heb je het recht om te vragen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere onderneming of persoon die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

5.6 Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons kunt beletten om je persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt echter alleen in bepaalde gevallen en we hoeven niet te stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens als we legitieme redenen kunnen geven om door te gaan met de verwerking van je persoonsgegevens.

5.7 Uitoefening van rechten
Je kunt gebruik maken van de bovenstaande rechten door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die in artikel 1 worden vermeld. Wil je echter een klacht indienen bij de Deense Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan dit aan de hand van de in punt 5.8 genoemde informatie.

5.8 Recht van beroep
Als je een klacht wilt indienen over onze verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de Deense Autoriteit Persoonsgegevens via www.datatilsynet.dk.

6 VOOR SOLLICITANTEN

6.1 Als je bij ons solliciteert, verwerken wij de persoonsgegevens die je ons in verband met je sollicitatie stuurt, bijvoorbeeld je cv, alsmede de gegevens die wij ontvangen van wervingsbureaus waarmee je in contact bent geweest. Als je naar eerdere werkgevers hebt verwezen, nemen wij alleen contact met hen op als je daarvoor toestemming geeft.

6.2 Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor de behartiging van ons legitieme belang om je sollicitatie te kunnen verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, artikel 6(1), punt f. Eventueel contact met je referenties vindt plaats op basis van jouw instemming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming, art. 6, lid 1, punt a.

6.3 Je sollicitatie en je persoonsgegevens worden maximaal 6 maanden bewaard vanaf de dag waarop we je sollicitatie ontvangen, tenzij je ons toestemming geeft om deze langere tijd op te slaan.

6.4 Je persoonsgegevens worden verder verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid, met inbegrip van de overdracht aan derden die voortvloeit uit artikel 4 en je hebt uiteraard de rechten die vermeld zijn in artikel 5.

7 WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

7.1 Wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid worden vermeld op onze website en per e-mail aan je doorgegeven (indien je dit hebt aangegeven in verband met een verwerking die onder dit privacybeleid valt).

 

  • Welkom

   We kijken ernaar uit om je te mogen verwelkomen, je een kopje versgezette biologische koffie aan te bieden en je vooral te inspireren met mooi design en nieuwe mogelijkheden. En dat allemaal op je gemak. Ons winkelpersoneel kijkt ernaar uit om je te helpen: met persoonlijk advies, een virtuele rondleiding, gratis stofstalen of een persoonlijke aanbieding. We staan altijd klaar om je te helpen, of je nu liever vanuit huis winkelt of wilt langskomen in de winkel.

  • 10 jaar garantie

   Natuurlijke materialen, duurzaamheid en een lange levensduur zijn het uitgangspunt voor de ontwikkeling van alle Bolia-designartikelen. Van de eerste schetsen tot het uiteindelijke product maken we duurzame beslissingen en ontwerpen we mooie designartikelen die lang meegaan. Daarom geven we nu 10 jaar garantie op alle designartikelen in onze collectie.

  • Duurzame kwaliteit

   Onze meubels worden geproduceerd door de beste meubelmakers van Europa en het merendeel wordt zorgvuldig getest in samenwerking met het Duitse Bureau Veritas dat wereldwijd bekendstaat om zijn kwaliteitscertificering. We zijn er trots op dat onze designartikelen worden getest aan de hand van de strengste kwaliteitsnormen en voldoen aan de Europese en internationale normen wat betreft sterkte, duurzaamheid, stabiliteit en veiligheid. En dat onze fabrikanten de ethische BSCI-richtlijnen naleven.