Sanna Völker

Sanna Völker, Zweden

Ik bewaar ideeën en inspiratie een tijdje totdat ze rijp zijn om gebruikt te worden in een geschikt product. Deze invloeden kunnen het aanraken van een oppervlak zijn, een mooie ronding, een grappig verhaal, sociale verandering, een gebruikerswens, een veelbetekenend woord of een gracieuse beweging.

Ik vind de menselijke geest en menselijk gedrag fascinerend, en die zijn vaak het uitgangspunt voor mijn designs. Ik denk dat mijn producten Scandinavische waardes en esthetica combineren met een stads gevoel en eigentijdse levensstijl.