En värld av kvalitet

En värld av kvalitet

På Bolia arbetar vi aktivt med kvalitet och hållbarhet. Vi investerar i nya hållbara material på samma sätt som vi investerar i nya talanger inom vår bransch. Vårt främsta mål är att ge mer än vi tar. Därför arbetar vi med certifierade material, producenter och testföretag. Nedan kan du läsa om våra många certifieringar och kvalitetskrav och få mer information om hur vi arbetar med dessa och generellt med hållbarhet i vardagen.

 

OEKO-TEX är en europeisk standard för textilier som säkerställer att inga farliga kemikalier har använts vid framställningen av exempelvis ett möbeltyg. OEKO-TEX ställer minimikrav på färgäktheten vilket betyder att färgerna håller längre och inte bleknar vid en korrekt hantering av det aktuella tyget. På Bolia är alla våra möbeltyger certifierade i enlighet med STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Det ger dig en säkerhet att det tyg du väljer är fritt från farliga kemikalier och skadliga ämnen.

GS

GS-märkningen innebär att alla designföremål genomgår en omfattande kvalitetskontroll avseende styrka och hållbarhet, säkerhet och det enskilda designföremålets stabilitet. På Bolia använder vi GS-märkningen för att indikera att möbeln är godkänd både för professionell och privat användning. Det gör att GS är lika med design av högsta hållbara kvalitet.

Spårbart läder betyder att vi kan kontrollera och har kännedom om lädrets resa från producenten ända till färdig produkt. Transparensen säkerställer både kvaliteten, djurens välbefinnande och minimerar risken för fel, brister och dåliga råvaror och produktionsförhållanden. På Bolia är allt vårt läder spårbart och allt garvas utan användning av farliga kemikalier eller skadliga ämnen.

FSC är en internationell ideell organisation som arbetar för att främja hållbart skogsbruk världen över. Som medlem i denna organisation bidrar vi automatiskt till att skogsarbetare och deras familjer kan uppnå bättre levnadsförhållanden samtidigt som det trä vi använder fälls på lagligt sätt av utbildade fackmän. På Bolia är majoriteten av vårt trä FSC®-certifierat. FSC-certifieringen är för oss en kvalitetsstämpel som betonar den hållbara resa vi befinner oss på.

 

Ecolabel är den officiella europeiska miljömärkningen som har ett tydligt mål om att minska den miljöbelastning som produkten medför, från början till slut. Därför tar Ecolabel hänsyn till produktens totala livscykel. Märkningen är en garanti för att produkten lever upp till europeiska krav på såväl rena råvaror som ärlig produktion, återanvändning av material m.m. Alla produkter med märket har genomgått omfattande tester och kontroller för att säkerställa den hållbara kvaliteten. På Bolia är många av våra möbeltyger märkta med både OEKO-TEX samt Ecolabel, och vi arbetar aktivt på att investera mer i märkningen under de kommande åren. 

 

Cradle to Cradle är en omfattande och djupgående certifiering med en tydligt hållbar profil. Produkter utvärderas utifrån fem kategorier som omfattar såväl produktionsvillkor som metoder liksom även företagens sociala ansvar. Det finns fem nivåer i Cradle 2 Cradle: Basic, Bronze, Silver, Gold och Platinum, och vårt möbeltyg Gaja C2C är certifierat i silverkategorin. Cradle to Cradle är ett kraftfullt redskap för att skapa transparens, tydlighet och överblick under hela processen, och för oss är märkningen en fantastisk möjlighet att utveckla vår starka, hållbara profil.

Vi är medlem i organisationen​ amfori och använder amfori Business Social Compliance Initiative, även kallad amfori BSCI. Som medlem i organisationen åtar vi oss att följa en gemensam uppförandekod (code of conduct), som ställer specifika krav på arbetsvillkoren och de anställdas rättigheter på våra fabriker och hos våra producenter. ​Alla våra producenter måste naturligtvis följa och skriva under denna uppförandekod som bygger på FN:s vägledande principer när det gäller verksamhet och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer, konventioner och rekommendationer från FN:s Global Compact och ILO. ​amfori tar fram en lista över riskländer, och vilka som inkluderas kan variera från år till år. ​Listan bygger på World Governance Indicators från Världsbanken och om en Bolia-producent finns i ett riskland måste denna producent genomgå granskningar för att säkra att de följer amfori BSCI:s uppförandekod. ​Granskningen ger data och underlag så att producenterna kan arbeta med förbättringar av arbetsvillkoren på fabrikerna.

Förutom ​amfori BSCI:s uppförandekod har vi också en uppförandekod som gäller alla våra transportföretag samt en som gäller för Bolia generellt. Allt för att säkerställa att alla våra medarbetare, samarbetspartner, producenter och leverantörer har bästa tänkbara arbetsvillkor och förhållanden för de anställda.

 

En stillsam hyllning

Virtuella möjligheter – Bolia AR