Våra formgivare

Vi samarbetar med formgivare från hela världen – allt från spirande talanger till stora designstudior. Och precis som de skiftande skandinaviska årstiderna är de inte rädda för förändring, utan delar alla en gemensam passion för naturliga material, hållbara lösningar och nya kreativa perspektiv på skandinavisk design.

Naturen, färgerna, råmaterialen och det taktila tolkas till vackra designföremål som skräddarsys och fulländas för hand. Detta är design som tilltalar alla dina sinnen och bjuder in dig att röra vid, känna på och förälska dig i föremålen.

Bolia föddes i Danmark precis som den kända designduon Glismand & Rüdiger – ett ursprung som tjänar som den främsta inspirationskällan för deras möbeldesignstrategi.

Vid formgivningen av möbler söker designduon inspiration från den vackra skandinaviska naturen och dess material samtidigt som de respekterar den stolta designtraditionen som bygger på enkelhet, elegans, hantverk och hållbara material.

”Vi delar en passion för skandinavisk design och naturliga material. Hållbarhet är utgångspunkten för varje nytt designföremål vi skapar. Det gäller hela vägen från de första skisserna till den färdiga produkten eftersom vi tycker att det viktigaste är att designa vackra produkter som är gjorda för att hålla länge och överleva trender.”

För dem är Glismand & Rüdiger skandinavisk design inget märke, utan ett åtagande i deras designarbete. Det är något som ska tolkas på samtida och nya sätt och något som måste respekteras med stolthet.

Glismand & Rüdiger

Vi på Hans Thyge & Co är passionerade formgivare med kraftfulla idéer och kärlek till vacker design. Vårt samarbete präglas av en kombination av starka traditioner och ett driv att utforska de okända och innovativa delarna av formgivning.

Designstudion är specialiserad på att formge möbler, föremål och inredning. Vi jonglerar med allt från tekniska projekt och livsstilskoncept till varumärkesprofilering och kommunikation, alltid med utgångspunkt från en strategisk, hållbar och kommersiell approach. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika material och produktionsmetoder för kunder världen över.

Vårt samarbete med partners från hela världen med olika designstrategier kräver öppenhet och stor samarbetsförmåga. Mötet mellan olika kulturer och designtraditioner är smältdegeln där överlägsen design uppstår.

Vi tror på att kombinera hjärna och hjärta, form och funktion och att varje designföremål ska berätta en historia. En produkt är så mycket mer än själva produkten, den handlar om kreativitet, vision, kultur, ett företags grundvärderingar, det förflutna, nuet och framtiden.

Hans Thyge & Co

När jag tar fram ett föremål frågar jag mig vilken typ av samtal det representerar. Pratar den här produkten bara eller kan den lyssna också? När du lever med ett föremål väcker det en känsla i dig, som kan vara medveten eller mer undermedveten – det är en interaktion som sker varje dag och som är viktig.

Betydelsen och värdet av ett föremål uppenbaras över tid, vilket återspeglar tankarna och tålamodet som har ägnats åt designprocessen. I den processen försöker jag designa föremål som lyssnar och lätt anpassar sig till de skiftande behoven i hemmet och hos människorna som finns där.

Adam Friedman

Arnau Reyna är baserad i Valencia i Spanien. Ramón Arnau och Mariola Reyna är både arkitekter och industridesigners och har som mål att designa produkter som knyter an till användaren och platsen där de finns – tidlösa föremål som inte påverkas av trender. ”Vi tror på design som strategi, ett immateriellt verktyg som är en hörnsten för företagen i form av en drivkraft för produktivitet och tillväxt. Design handlar inte bara om att ha en bra idé, utan är även ett kriterium som används för att dra upp företagets strategiska riktlinjer. Vi vill skapa framtida designikoner.”

Arnau Reyna

Quaglio Simonelli är en designduo som består av två kreativa personer, båda födda i Italien och nu baserade i Paris.

Med avstamp i vår uppfattning att diversifiering är en källa till kreativ rikedom designar vi tekniska produkter, möbler, belysning och prydnadsföremål, skapar visuella identiteter och produktdesign för skönhetsmärken genom att växla mellan industriell logik och en hantverksmässig approach. 

Vi har båda en fingertoppskänsla som kompletterar den andras och det är den kreativa blicken där två historier kombineras som inspirerar vår design. Vi hämtar inspiration från omvärlden och från vår egen effekt på och tolkningar av denna.

Vi skapar design som känns välbekant vid första anblicken, men som samtidigt rymmer oväntade, nästan poetiska element. Vår filosofi är att "aldrig se saker som de är".

Quaglio Simonelli

När världen blir allt mer komplicerad strävar vi efter att skapa enkla och meningsfulla tillflyktsorter, platser att dra sig tillbaka till och designföremål som ger den krävande kunden en unik upplevelse.

De utrymmen som omger oss har stor inverkan på vår livskvalitet. Därför ägnar vi våra yrkesliv åt att bidra till det skandinaviska arvet med arkitektonisk design – konsten att designa holistiska och omslutande upplevelser.

Vi har en stark tro på att enkel och tilltalande estetik kan förhöja livskänslan och göra tillvaron lite bättre för vår själsliga hälsa. Vi vill designa föremål som har potential att uppnå det målet.

Vi designar föremål när vi möter en given möjlighet att bidra med något vackert och meningsfullt. Det är inte ett korståg utan en inbjudan.

Spant Studio

Mitt multidisciplinära arbetssätt har sin grund i min formella utbildning inom arkitektur, inredningsdesign och visuell kommunikation, och mitt mål är att skapa meningsfulla och harmoniska designlösningar som passar för en intuitiv livsstil. Varje projekt ger mig möjlighet att utforska den fina balansen där funktionalitet och elegans samexisterar i spännande harmoni. Det leder till nya rums- och produktlösningar som är användbara, engagerande och relevanta.

Jag älskar samspelet mellan interiörer och produkter, människor och utrymmen och att förstärka upplevelsen när alla dessa smälter samman. Jag lägger stort fokus på enkel geometri, kvalitetsmaterial och på att ge plats för hantverk och beständighet. Taktila kvaliteter, form och komposition är viktiga faktorer under hela min designprocess. Jag gillar att jobba praktiskt så att jag kan förstå och uppleva designen allt eftersom den utvecklas. Jag tror att det gör att mina produkter blir friare och mer intuitiva – och förhoppningsvis ger en rikare upplevelse.  

Jag vill att mitt arbete ska se bra ut, vara en njutning att röra vid och lätt att förstå.

Studio Emily Broom

Benditas, en innovationsdriven designstudio baserad i Barcelona, arbetar med produktdesign, konstriktning och designstrategi.

På Benditas har vi kreativa mål som innebär att vi ägnar stor energi åt att hitta lösningar på vardagens problem. Vi använder ett tvärgående perspektiv där vi kopplar samman kunskap, specialiteter och känslighet.

Vår design kännetecknas av enkla former med speciella detaljer som ger karaktär åt det aktuella föremålet. Ofta är det de små detaljerna som erbjuder relevans vid definierandet av föremålets användning och syfte samtidigt som de bidrar med en personlig estetik.

Att utbyta kunskaper med andra hantverkare är en viktig och kontinuerlig del i vår kreativa process. Våra produkter uppstår genom denna ständiga symbios. Våra alster är resultatet av en intim och målmedveten interaktion som omfattar traditionella, moderna och nutida tekniker.

Hållbarhet är avgörande för Benditas kreativa process. Vi arbetar ständigt för att minimera vår miljöpåverkan.

Benditas Studio

Vi är en designstudio i Berlin som utforskar alla aspekter inom möbler, belysning och inredningsdesign. För oss har design blivit en oskiljaktig del av våra liv, ett uttryck för vår personlighet och en kreativ spegling av vår omvärlds sociala och kulturella historia. Vi ser möjligheter i allt runt omkring oss, och det är ur vardagens små upplevelser vi hämtar mest inspiration. Vårt mål är att skapa enkla och samtidigt originella designföremål som löser komplexa uppgifter på ett intelligent och funktionellt sätt. Det är av största vikt för oss att teknik, material och estetik uppgår i en högre enhet och att designen utmanar det konventionella och triviala.

BÖTTCHER & KAYSER

Berlin är ofta vår inspirationskälla. Vi tycker om hur staden är: en kreativ och direkt storstad. Att resa runt i andra länder och se saker som skänker nya perspektiv skapar dock också grogrund för kreativa idéer. Ibland kommer de bästa idéerna i de mest oväntade situationerna!

För det första inspireras vi av det materiella i saker och ting. Det är därför vi redan tidigt arbetar med material och prototyper i skala 1:1.

I början av ett designprojekt finns det vanligtvis en konceptuell idé som vi försöker förverkliga så snart som möjligt i modeller och prototyper.

Vissa av våra designprojekt har dock en starkt konceptuell karaktär som låter dem framträda på olika sätt beroende på deras materialitet.

Hertel & Klarhoefer

Mina produkter kännetecknas av fina strukturer, till viss del transparenta och subtila detaljer som är anpassade i rena former. I mitt arbete vill jag förmedla en estetisk synergi av material och form. Jag anser att dekorativa produkter även ska ha ett användbart syfte. För mig är funktion och estetik en enhetlig helhet.

Meike Harde

Vårt mål är att skapa enkla och intuitiva produkter, sådant som inte är alltför komplicerat och som samtidigt är vackert. Vi försöker alltid designa produkter utan onödiga utsmyckningar, men som ändå är poetiska. Vi kan hitta inspiration i nästan vad som helst. Byggarbetsplatser, fiskmarknader, människor, deras sätt att agera och så vidare. Det handlar inte bara om omgivningarna, utan om interaktionen.

Bra design för oss är när det känns som att det aldrig varit på något annat sätt. Något som betyder något för dig när du tittar på det eller som gör dig glad i hela kroppen.

kaschkasch