Anna Karnov & Clara Mahler

Anna Karnov & Clara Mahler, Danmark

Den danska designduon Anna Karnov och Clara Mahler drivs av viljan att skapa en samhörighet och ett band mellan produkterna och deras användare. Deras designföremål ska ha en varaktigt hållbar aspekt och samtidigt vara flexibla både till sin funktion och estetik.

Designduon använder bland annat tidens flyktighet och elegans som element i sin designprocess och som en hållbar och tidlös parameter i slutprodukten. Därför använder de material som åldras med behag och låter sig inte påverkas av flyktiga trender. Deras designföremål ska fungera över tid och kunna berätta sin egen historia. Och det är just det som är idén bakom vartenda designföremål som designduon skapar.