Oliver Schick

Oliver Schick, Tyskland

Oliver Schick är född i den lilla tyska staden Darmstadt. En stad med en konstnärlig, kulturell bakgrund som med tiden har vuxit till att bli en livfull inspiration i hans arbete. Hans designapproach och estetik handlar om att förena enkla idéer med storslagna berättelser och skapa en stämning eller en känsla hos användaren eller betraktaren. Något som tydligt kommer till uttryck i hans många vackra projekt, där mindre förändringar och oväntade detaljer förlänar varje designföremål en livfull karaktär och ny spännande dimension.

Hans mål är att formge produkter med en tidlös karaktär som är enkla att förstå och avkoda. Designen ska vara enkel att använda och idén lätt att förmedla till betraktaren och användaren utan att den blir trivial och förlorar sin identitet. Han anser att god design ska berätta en historia och inte bara uppfylla ett behov, det ska råda en skön balans mellan användningen av designföremålet och historien det förmedlar.