Dazingfeelsgood

Dazingfeelsgood, Singapore

Vi anser att design, precis som konst, bör integreras i det dagliga livet. Bra design bör vara konsekvent och sammanhängande. Den ska inte bara uppfylla krav på form och funktion, utan även skapa upplevelser och väcka känslor hos användarna.